Centraal- en Oost-Europa zien de populariteit als locatie voor een service centre blijvend toenemen. Daarbij gaat het zowel SCC's (shared service centres) als om BPO's (business process outsourcing).

De toegenomen aandacht van bedrijven om hier de uitvoering van bepaalde werkzaamheden onder te brengen wordt niet alleen gedreven door de lage kosten. Ook de hoge kwaliteit van uitvoering en de ruime beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel dat over een meer dan gemiddelde talenkennis beschikt, oefenen een grote aantrekkingskracht uit op bedrijven die activiteiten willen uitbesteden of elders willen onderbrengen.
 
Onderscheidend HR-beleid
Shared service centers voeren in opdracht van bedrijven veelal ondersteunende taken uit op het gebied van financiën, human resources, procurement en IT. Als gevolg van de hoge kwaliteit voeren de centra in Centraal- en Oost-Europa bovendien in toenemende mate werkzaamheden uit op het gebied van verkoop, verkoopondersteuning, marketing, logistiek en risicomanagement. 

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de succesfactoren van shared service centers in Centraal- en Oost- Europa. “De kracht van de onderzochte centra blijkt vooral te liggen in het gekozen HR-beleid”, zegt Alexander Raaijmakers van KPMG. Raaijmakers: “Op dit moment is zo’n 90% van alle werknemers bij de onderzochte shared service centers jonger dan 30 jaar. Bovendien is 65% vrouw. Dat vraagt om een specifieke HR-strategie die afwijkt van de HR-strategie die in het algemeen gehanteerd wordt.”
 
Toename geografische scope
Het succes van de service centres heeft ertoe geleid dat een aantal centra inmiddels vanuit Centraal- en Oost-Europa steeds verder gaan met de dienstverlening die zij voor ondernemingen uitvoeren, ook als deze wereldwijd actief zijn.
___________________________________________________________________________________________________
Ontmoet collega Controllers tijdens de Controllers Netwerk events en diners. Laat u elk kwartaal inspireren tijdens bijeenkomsten van uw Peer Group met 10 geselecteerde vakgenoten. Profiteer van ons uitgebreide programma, een sterk netwerk en toegang tot de ervaring en kennis van uw collega’s. Word lid van dé community van Controllers en boost direct uw carrière, uw bedrijf en uw kennis. Voor meer informatie over alle voordelen en lidmaatschappen gaat u naar Controlling.nl.
___________________________________________________________________________________________________
 
Raaijmakers: “Dat betekent dat zowel reikwijdte van werkzaamheden als de geografische scope van de activiteiten toeneemt. Het management bij de onderzochte centra heeft dan ook duidelijk een hele andere kijk gekregen op de manier waarop het centrum te werk moet gaan, het dienstenpakket dat zij aanbieden en de mogelijke toegevoegde waarde voor hun klanten. Het potentieel van de medewerkers, of het nu gaat om hun talenkennis of om andere specifieke vaardigheden, wordt door het service center in toenemende mate volledig benut.”
 
Niet alleen multifunctioneler
“Bovendien worden steeds vaker andere vaardigheden ontwikkeld om succesvol te kunnen zijn in deze zeer concurrerende markt. De meeste centra worden immers niet alleen multifunctioneler, zij willen ook meer activiteiten verrichten die aan het begin van de keten moeten plaatsvinden en diensten aanbieden die de opdrachtgever meerwaarde opleveren. Dit geldt voor nagenoeg alle functies of het nu gaat om financiële verslaggeving, budgettering, ondersteuning bij recruitment en expatprogramma’s of inkoop door bedrijven. Door ook dit soort activiteiten in hun portefeuille op te nemen, krijgen de centra meer zicht en controle op het complete proces en zijn zij ook in staat verbetering in de dienstverlening aan te brengen.”
 
Goede balans in locaties
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat Centraal- en Oost-Europa een goede balans bieden van zowel gevestigde locaties als Krakow, Budapest en Warschau, als van steden in opkomst zoals Sofia en Riga. 

Raaijmakers: “Voor Westerse bedrijven betekent dit dus dat een ruim palet aan mogelijkheden beschikbaar is. Overigens gaan bedrijven bij de keuze van een locatie niet over één nacht ijs. Bij een mogelijke keuze passeren veel locaties de revue en wordt een gedegen afweging gemaakt van de kosten en de mogelijke risico’s. Daarbij moet het mogelijk zijn om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken. En die mogelijkheid hangt niet alleen af van de aanwezigheid van het aantal universiteiten in de buurt. Ook het sociale- en het uitgaansleven spelen hierbij een rol. Onze ervaring is dat de keuze pas echt wordt gemaakt als het management een ‘site visit’ aan de potentiële locatie uitvoert.”