Werkkapitaalverlaging met Supply Chain Finance-oplossingen

Het implementeren van Supply Chain Finance (SCF) is een moeilijke en tijdrovende taak, maar het resultaat - een afname van het werkkapitaal van 13 procent voor kopers en 14 procent voor leveranciers - overtreft de investeringen in managementtijd en IT.

Supply Chain Magazine en businessschool IMD deden onderzoek naar de implementatie van supply chain finance-oplossingen bij bedrijven. Onderzoeker Daniel Seifert is enthousiast over de resultaten. ‘Bedrijven doen behoorlijk geheimzinnig over de successen die ze met supply chain finance geboekt hebben. Dit is het eerste onderzoek dat daadwerkelijk met harde feiten komt over de voordelen van supply chain finance-oplossingen.’

De algemene tekorten aan krediet hebben de implementatie van supply chain finance-oplossingen in een versnelling gebracht. Het wereldwijde onderzoek is gehouden onder leidinggevenden die gebruikmaken van SCF-oplossingen. Er kwam respons van 213 leidinggevenden uit 55 verschillende landen en alle grote branches.

Van alle respondenten maakten er 23 gebruik van een SCF-oplossing. In hoeverre waren ze in staat hun werkkapitaal te verlagen? Wat waren de meest zinvolle manieren om SCF te implementeren? Het doel van het onderzoek was om de voordelen van SCF te bepalen, zowel kwantitatief als kwalitatief en om op basis van de statistieken de belangrijkste succesfactoren te achterhalen.

Gerelateerde artikelen