Adviesraad: “Overheid moet verder kijken dan alléén economische groei”

Welzijn vs welvaart

Burgers meten hun welvaart af aan meer dan hun materiële welzijn. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) benadrukt in zijn nieuwste advies ‘Waardevol regeren: sturen op brede welvaart’ dat de overheid beleid moet maken dat niet alleen gericht is op economische groei, maar ook op factoren als gezondheid, veiligheid, en de kwaliteit van de leefomgeving. Dit advies is vandaag aangeboden aan de ministers Hermans (Klimaat en Groene Groei), Heinen (Financiën), en Beljaarts (Economische Zaken). Daarover schrijft het ANP.

  • Brede welvaart centraal in nieuw beleid
  • Systematische aandacht ontbreekt in huidig overheidsbeleid
  • Rli: Verzamel en gebruik bredere informatie

De Rli stelt dat verschillende factoren die de brede welvaart bepalen onder druk staan. De natuur verkeert in slechte staat, het woningtekort neemt toe, en het aantal mensen met obesitas stijgt. Volgens de raad ontbreekt het in het huidige overheidsbeleid aan systematische aandacht voor deze factoren, evenals voor de verdeling van brede welvaart tussen verschillende bevolkingsgroepen, generaties en landen.

Aanbevelingen voor beleidsvorming

Om effectief op brede welvaart te sturen, doet de Rli vier concrete aanbevelingen. Ten eerste moet de overheid meer en betere informatie verzamelen om de effecten van beleidsmaatregelen in kaart te brengen. Ten tweede moeten beleidskeuzes gebaseerd worden op deze informatie, waarbij alle aspecten van brede welvaart systematisch worden meegewogen. Ten derde moeten de consequenties van keuzes zichtbaar worden gemaakt in de rijksbegroting, en ten vierde moeten er betere afspraken worden gemaakt tussen verschillende bestuurslagen voor een regionale aanpak van brede welvaart. [Artikel gaat verder na de volgende advertentie]

Bepaal jij wat AI voor je doet, of bepaalt AI straks wat jij zult doen? Kom hierover in gesprek op 7 november met 300 vakgenoten en experts tijdens Leadership in Finance Summit 2024 in Amersfoort. Meld je nu gratis aan en ontdek hoe AI jouw rol van finance leader herdefinieert.

Praktijkvoorbeelden uit het buitenland

Landen zoals Nieuw-Zeeland en Finland hebben al stappen gezet richting een breder welvaartsbegrip in hun beleidsvorming. Nieuw-Zeeland introduceerde in 2019 een welzijnsbegroting waarin niet alleen economische groei, maar ook welzijnsindicatoren zoals mentale gezondheid en kinderarmoede worden meegenomen . Finland werkt aan een vergelijkbare benadering door duurzaamheid en welzijn centraal te stellen in hun nationale beleidsplannen .

Toekomst

De Rli adviseert de Nederlandse overheid om voortvarend aan de slag te gaan met het verzamelen en analyseren van data die breder welvaart in kaart brengen. Dit vereist een samenwerking tussen verschillende ministeries en bestuurslagen, evenals met wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties. Alleen door deze geïntegreerde aanpak kan de overheid besluiten nemen die bijdragen aan een duurzame en inclusieve toekomst voor alle burgers.

Implementatie

Voor een succesvolle implementatie van deze aanbevelingen is het noodzakelijk dat beleidsmakers en bestuurders op alle niveaus worden opgeleid en ondersteund om brede welvaart als uitgangspunt te nemen. Dit betekent ook dat de huidige beleids- en begrotingssystemen moeten worden aangepast om ruimte te bieden voor deze bredere perspectieven.

Gerelateerde artikelen