Vrijdag ziek zit tussen de oren

Ziekmeldingen op vrijdag zijn vaker psychisch gerelateerd en duren 20 procent langer.

Ziekmeldingen die op vrijdag worden gedaan zijn vaker psychisch gerelateerd. Ze duren daardoor langer dan andere ziekmeldingen, gemiddeld 13 dagen, tegenover 11 dagen voor de andere weekdagen.

De meeste ziekmeldingen zijn op maandag, 28 procent. Vrouwen melden zich gemiddeld een dag langer ziek dan mannen. Een en ander concludeert Acture vandaag uit eigen onderzoek. Vrijdags melden zich minder ziek, 14 procent, maar dan werken er ook minder dan op maandag.

“We denken dat de psychische ziekmeldingen op vrijdag vooral een ophoping zijn van frustratie, opgedaan in de voorafgaande dagen,” reageert Acture. “Het zou verstandig zijn als de oorzaak van psychische klachten nader wordt bekeken.”

“Wij zien dat werknemers met psychische klachten vaak langdurig uit het arbeidsproces moeten stappen. Het ontbreekt aan goede activering. Leidinggevenden vinden het moeilijk om deze werknemers weer aan het werk te krijgen en ze vervolgens goed te begeleiden. De bedrijfsarts kan hier meer de expertrol gaan vervullen. Ons pleidooi is dan ook om de bedrijfsarts de regisseur te maken van het proces van herstel en terugkeer naar de werkvloer.”

(bron: Acture; foto: Andrew Neel, Pexels)

Gerelateerde artikelen