Sterkste banengroei sinds 2008

Het aantal banen is in het tweede kwartaal van het jaar opnieuw toegenomen. Op jaarbasis is de banengroei de grootste sinds 2008, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook het aantal vacatures nam in de afgelopen periode sterk toe.

Gemiddeld waren er in het tweede kwartaal 10,2 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd. Het aantal banen groeit nu ruim drie jaar op rij. De laatste drie kwartalen kwamen er telkens meer dan 50.000 banen bij, aldus het statistiekbureau.

In het tweede kwartaal waren dat er 51.000. Hierdoor is de toename op jaarbasis nu 199.000. Dat is de sterkste groei sinds de periode van hoogconjunctuur in 2007-2008. De grootste stijging vond plaats in 2007, toen de banengroei opliep tot 335.000, zo wist het CBS.

De groei in het tweede kwartaal betrof vrijwel alleen banen van werknemers. Daarvan kwamen er 50.000 bij. Het aantal banen van zelfstandigen nam met 1.000 toe.

De helft van alle banen die er de afgelopen drie jaar per saldo zijn bijgekomen, kwam voor rekening van de uitzendbureaus. Daar deed zich in het afgelopen kwartaal opnieuw de grootste groei voor. Ook in de bedrijfstakken handel, vervoer en horeca trok de werkgelegenheid het afgelopen kwartaal aan, net als in de bouw.

Ook het aantal openstaande vacatures nam met 20.000 fors toe. Die groei was de grootste sinds 2006. Vacatures staan ook langer open.

Er zijn nu 204.000 onvervulde vacatures tegen 91.000 toen in 2013 de laagste stand werd bereikt. In de afgelopen twintig jaar waren er alleen rond 2000 en in de jaren 2006 tot en met 2008 meer open vacatures.

De vacatures namen in alle bedrijfstakken toe, behalve in de landbouw en visserij waar honderd banen verdwenen. In de handel kwamen er 4000 vacatures bij, in zowel de zakelijke dienstverlening als de horeca was er een toename van ruim 3000 vacatures.

Gerelateerde artikelen