Remuneratie domineert AVA’s

Onderzoek toont aan dat aandeelhouders dit jaar meer aandacht hebben voor remuneratie op AVA's.

Aandeelhouders zullen op aandeelhoudersvergaderingen in 2019 onverminderd aandacht hebben voor remuneratie, in het bijzonder de verhouding tussen beloning van de CEO en het gemiddelde salaris van de werknemers, de zogeheten pay ratio. 

Ook verwacht CGLytics dat er in 2019 opnieuw meer stemmen zullen worden uitgebracht op AVA’s en het record van 72,4 procent uit 2018 verbroken zal worden, deels als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving en substantiële instroom in indexfondsen. 

Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van CGLytics over de belangrijkste thema’s en onderwerpen op AVA’s: 2018 AEX Proxy Review: Een blik op de beloningsstructuur van CEO’s dat vandaag wordt gepubliceerd.
 
Aniel Mahabier, CEO van CGLytics: “Remuneratie zal wederom aandeelhoudersvergaderingen domineren. De media, politiek en bovenal aandeelhouders zullen kritisch tegenover beloningspakketten staan en tegenstemmen als zij vinden dat de samenstelling van de beloning langetermijnwaardecreatie onvoldoende waarborgt. Ook verwachten we meer aandacht voor de verhouding tussen het salaris van de CEO en de gemiddelde werknemer en in toenemende mate het behalen van concrete KPI’s op gebied van duurzaamheid bij het vaststellen van de totale beloning.
 
De opkomst van indexbeleggen is een belangrijke reden voor de stijging in engagement van aandeelhouders. Indexbeleggers zijn immers langetermijnbeleggers en zullen een actieve positie innemen als zij het oneens zijn met het ondernemingsbeleid. Zij zullen langetermijnwaardecreatie waarborgen door de dialoog met het bestuur en  management aan te gaan. We verwachten ook een record aan stemmen op AVA’s in 2019.”
 
Remuneratie
Aandeelhouders zullen nauwgezet kijken naar de mate waarin beloning bijdraagt aan het behalen van langetermijnwaardecreatie. Als dit niet het geval is kan dat belangrijke reden zijn tegen remuneratierapport en -beleid te stemmen. 

Het onderzoek van CGLytics laat zien dat de financiële prestaties van bedrijven en beloningen van CEO’s slecht op elkaar zijn afgestemd – zowel over boekjaar 2017 als over een gemiddelde van drie jaar (2015-2017):
– Bij 44 procent van de AEX-bedrijven was er een slechte verhouding tussen beloningen en prestaties over 2017, tegenover 38 procent van de AEX-bedrijven over een periode van drie jaar.
– 28 procent van de bedrijven lieten een goede balans zien tussen beloning en prestaties over 2017, tegenover 43 procent over een periode van drie jaar.

Minder kortetermijnbonus
Tegelijkertijd ziet CGLytics in de samenstelling van het totale beloningspakket een verbeterde balans. Het gemiddelde vaste salaris en de long-term incentives groeien als onderdeel van het totale pakket. Beide componenten stegen elk met 2 procent. Dit gaat ten koste van de kortetermijnbonus, waarvan het aandeel van 26 naar 22 procent daalde. Hierdoor worden de belangen van management meer in lijn gebracht met langetermijnwaardecreatie, een speerpunt van de in 2016 herziene Corporate Governance Code. Bedrijven moeten rekening houden met oproepen van aandeelhouders om beloningen te koppelen aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.
 
Beloning en klimaatdoelstellingen
Ten slotte zullen aandeelhouders aandringen op concrete duurzaamheidsdoelstellingen in relatie tot remuneratie van bestuurders. Vorig jaar stemde meer dan 25 procent van de aandeelhouders tegen de salarisverhoging van de CEO van Shell. Uit onderzoek van CGLytics blijkt dat veel aandeelhouders ontevreden waren met de antwoorden van Shell op CO2-reductiedoelen.

Gerelateerde artikelen