Plannen ontslagrecht voorlopig uitgesteld

fallback
Er komt voorlopig geen besluit over de versoepeling van het ontslagrecht. Tijdens crisisberaad besloten het kabinet en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen om het besluit voorlopig voor zich uit te schuiven.

In de komende periode moet een speciale commissie van experts zich buigen over de kwestie. Uiterlijk op 1 juni 2008 moet de commissie met een aanbeveling komen.

De versoepeling van het ontslagrecht is het stokpaardje van het CDA en van minister Donner (Sociale Zaken), maar de PvdA en de ChristenUnie zijn falicant tegen.

Volgens minister Donner dreigde het doel van de ontslagingreep – zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen – uit het zicht te verdwijnen. De commissie gaat bekijken hoe 200.000 mensen aan de slag geholpen kunnen worden. Om dat te bereiken, zijn aanpassingen aan het ontslagrecht nog altijd een optie. “Alles is mogelijk”, zei minister Donner.

Werkend Nederland is echter van mening dat de plannen definitief van tafel kunnen. Maar liefst 84 procent vindt dat ontslag via de rechter moet blijven lopen. Dit is de uitkomst van een enquete onder 2.000 respondenten. Opmerkelijk is verder dat 58 procent wel vindt dat juist ministers, managers en topbestuurders sneller ontslagen moeten kunnen worden.

Gevraagd werd aan de respondenten wie bij dreigend ontslag als eerste naar huis wordt gestuurd. De meerderheid (52%) gaf aan dat zij verwacht dat dit de oudste werknemers zullen zijn, direct gevolgd door de net afgestudeerden. Dat deze uitslag geen fictie lijkt, blijkt uit het feit dat één op de drie respondenten ooit zelf ontslagen is.

Werkgevers en hun managers lijken dus eenvoudig een werknemer op straat te zetten. Zonder tussenkomst van een rechter zal dit alleen maar vaker gebeuren.

Het gevoel leeft dat managers, ondanks wanbeleid, de dans ontspringen. Terwijl het de medewerkers zijn die het beleid uitvoeren dat door hun managers wordt bedacht. Juist een manager is eindverantwoordelijk voor omzetstijging, productiegroei en klanttevredenheid. Als dat beleid faalt, zo vindt de meerderheid van de respondenten, moet de manager er uit en niet de werknemers. Onder de respondenten is daarom 81% het er over eens; werknemers zijn eerder de klos dan hun falende manager.

Als Nederland het voor het zeggen heeft dan worden ook topbestuurders harder aangepakt. Waar andere media spreken over ‘de zakkenvullers van onze maatschappij’ vindt 56% van de respondenten dat deze bestuurders makkelijker ontslagen mogen worden. Ministers zijn nog minder populair, 58% vindt dat zij sneller moeten worden ontslagen.

De korte termijn visie van Minister Donner zal geen stand houden. De plannen werken uitsluitend in het voordeel van de werkgevers, die juist bij een minder gunstige economie snel afscheid nemen van hun werknemers. En deze groep voelt er niets voor om zonder rechtspraak hun baan kwijt te raken. Minister Donner doet er goed aan om de rechtbank zijn werk te laten doen. Dit is immers het enige waar een werknemer in nood op terug kan vallen.

Gerelateerde artikelen