Ook in 2018 meer banen

In 2018 zet de banengroei in Nederland door. Het aantal banen komt eind 2018 1,8 procent hoger uit dan begin 2017.

De aantrekkende arbeidsmarkt zorgt voor een verdere afname van het aantal WW-uitkeringen. Dit zijn enkele verwachtingen die UWV schetst in het rapport ‘Regio in Beeld’. UWV signaleert ook een aantal minder gunstige ontwikkelingen. Zo profiteert niet iedereen evenredig van de toenemende werkgelegenheid. De kansen voor bijvoorbeeld 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking blijven achter, terwijl het voor werkgevers steeds lastiger wordt om geschikt personeel te vinden voor hun vacatures.

In de Noord-Hollandse regio’s is de verwachte toename van het aantal banen vergelijkbaar met de landelijke ontwikkelingen. In Noord-Holland Noord (+1,4%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (+1,6%) is de groei iets kleiner dan landelijk. Voor Zaanstreek-Waterland wordt met 2,0% een iets grotere groei verwacht. Eind 2018 zullen er in totaal bijna 18.000 banen bij komen ten opzichte van begin 2017.

Onvervulbare vacatures
De banengroei geldt voor alle sectoren, met uitzondering van de financiële sector. Hier wordt voor de Noord-Hollandse regio’s, net als landelijk, een afname verwacht. Na 2018 zal het aantal banen waarschijnlijk niet veel verder stijgen. Dit wordt deels veroorzaakt doordat werkgevers hun vacatures niet kunnen vervullen. Dat geldt met name voor werkgevers in de techniek, zorg en ICT. Voor een aantal beroepen, zeker functies waarvoor een hoog opleidingsniveau vereist is, zijn onvoldoende gekwalificeerde mensen beschikbaar. Voor beroepen op middelbaar en lager niveau voldoen werkzoekenden vaak niet aan de wensen en eisen van werkgevers.

Uitdaging op arbeidsmarkt
Hoewel het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio’s verder zal dalen, van ruim 28.000 eind 2016 naar ruim 20.600 eind 2018, profiteert niet iedereen van de betere baankansen. De kansen op het vinden van werk voor bijvoorbeeld 55-plussers en mensen met een arbeidsbeperking ontwikkelen zich weliswaar positief, maar toch minder gunstig dan voor jongere werkzoekenden en werkzoekenden zonder arbeidsbeperking. Er ligt een grote uitdaging op de arbeidsmarkt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Oplossingen
Aan een deel van de vraag naar personeel kan tegemoet worden gekomen door anders met vraag en aanbod op de arbeidsmarkt om te gaan. Vacatures kunnen bijvoorbeeld worden vervuld met werkzoekenden die op het eerste gezicht niet helemaal aan het functieprofiel voldoen, of die nu door leeftijd of een beperking niet aan de slag komen. Met middelen als scholing, jobcoaching of een werkplekaanpassing, maar ook bijvoorbeeld het aanpassen van functie-eisen of het opsplitsen van banen in afzonderlijke taken (jobcarving), kan naar oplossingen worden gezocht. UWV en gemeenten kunnen hierin adviseren en ondersteunen.

Kansen elders
Met een toename van 60.000 ziet Groot-Amsterdam het aantal banen het sterkst stijgen van alle regio’s in Nederland. Voor werkzoekenden die vanuit de Noord-Hollandse regio’s kunnen en willen reizen biedt dit kansen. Daarnaast is het voor werkzoekenden afkomstig uit sectoren waar werk verdwijnt goed om na te denken over alternatieven. Dat geldt bijvoorbeeld voor secretaresses en receptionisten. UWV heeft voor deze sectoren een aantal publicaties over overstapberoepen opgesteld.

Gerelateerde artikelen