Meer mensen in de bijstand

Het aantal bijstandsgerechtigden is in het eerste kwartaal gestegen tot 474.000. Dat zijn er 15.000 meer dan een jaar eerder.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond toegenomen, terwijl het aantal bijstandsontvangers met een Nederlandse of westerse achtergrond is gedaald.

Het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse of westerse achtergrond kwam eind maart bijna 4.000 lager uit dan een jaar eerder. Het was het tweede kwartaal op rij dat deze groepen minder bijstandsgerechtigden tellen.

Bij de groei van de bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond, met ruim 19.000 tussen maart 2016 en maart 2017, gaat het voor een aanzienlijk deel om mensen die asiel hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning hebben. De grootste groep betreft Syriërs. Eritreeërs komen hierna.

Het CBS benadrukt dat de ontwikkeling van het aantal personen in de bijstand het resultaat is van een dynamisch proces van instroom en uitstroom. Het verschil tussen instroom en uitstroom wordt bijna geheel bepaald door groepen met veel recente immigranten uit crisisgebieden.

(ANP)

Gerelateerde artikelen