Managers vertonen vluchtgedrag

Leidinggevende managers vertonen systematisch vluchtgedrag en ontlopen lastige verantwoordelijkheden. Dit is een van de conclusies van een groot onderzoek van adviesbureau Berenschot en het Nederlands Centrum van Debiteuren en Commissarissen (NCD).

Uit het onderzoek is gebleken dat iedere manager ervaring heeft met het niet diep genoeg in de organisatie durven te kijken, het negeren van periodieke rapportages en onvoldoende interesse hebben in klanten. Doordat managers verantwoordelijkheid ontlopen worden de doelstellingen van de organisatie ondergeschikt gemaakt aan die van de manager.

Managers met een hoog vluchtgedrag delegeren dikwijls zaken waar zij zelf tegenop zien. De groep managers die minder vluchtgedrag vertonen geven vaak leiding aan 200 werknemers of meer, of hebben meer dan tien jaar werkervaring.

Om vluchtgedrag te voorkomen is het nodig dat organisaties leidinggevenden mede selecteren op hun vermogen om de dialoog met medewerkers en stakeholders aan te gaan. Verder is het te sterk sturen op resultaat – al dan niet gekoppeld aan individuele beloningen – doorgeschoten en moet een sterker accent worden gelegd op leiderschap waarbinnen normen en waarden een belangrijke plaats innemen. 

Gerelateerde artikelen