Kabinet: ‘Meer steun voor groene investeringsregeling’

Werkgevers reageren op Miljoenennota

Volgens de gezamenlijke werkgeversorganisaties is de economische situatie voor het bedrijfsleven uiterst onzeker. De organisaties wijzen in hun reactie op de plannen van het kabinet op het feit dat de Nederlandse economie als één van de weinige EU-economieën krimpt. Daarnaast wijzen de werkgevers in hun reactie op stilvallende investeringen en hardnekkige inflatie.

  • te weinig naar innovatiesteun
  • 100 miljoen naar economische veiligheid en startups
  • meer groene investeringsteun voor EIA, MIA en WBSO

Ondernemers zien de kosten opstapelen waardoor de winstgevendheid onder druk staat. De werkgevers stellen dat het goed is dat het demissionaire kabinet, anders dan voorgaande jaren, de lasten voor ondernemers nu niet zwaar verhoogt. Ook zijn VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland positief over de verruiming van de investeringsregelingen om (groene) investeringen te stimuleren.’Het gaat daarbij om de EIA, MIA en WBSO.

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en technieken. Deze regeling is van toepassing op diverse soorten investeringen in bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie, energiebalancering, energietransitie en advies hierover.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in duurzame bedrijfsmiddelen en technieken. Met de MIA kunnen ondernemers een deel van de investeringskosten aftrekken van de winst, bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Het belastingvoordeel kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag1. De MIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, materialen, gebouwen of productieprocessen.

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) kan ondernemers helpen bij het verlagen van de kosten van innovatie en het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling binnen Nederland. Het is een fiscale regeling die innovatie stimuleert door een deel van de kosten en uitgaven van onderzoek en ontwikkeling te vergoeden via een afdracht op de loonbelasting.

Armoedebestrijding en minimumloon

De werkgeverspartijen noemen het goed dat armoedebestrijding hoog op de agenda staat, mits de juiste maatregelen worden genomen. Het opnieuw stevig verhogen van onder andere het minimumloon klinkt sympathiek, maar er wordt in de reactie op de Miljoenennota op gewezen dat werknemers daar relatief weinig aan over houden terwijl het wel kan leiden tot verdere prijsstijgingen “het mkb kan dat na de stijging van 25% in één jaar,  niet aan. Bovendien biedt het geen oplossing voor het echte probleem; dat je in Nederland niet meer uit de armoede kunt komen door (meer) te gaan werken.” [Artikel gaat verder na volgende alinea]


Problemen ontstaan vaak vanwege verkeerde aannames; zeker in tijden van geopolitieke onvoorspelbaarheid, financieel-economische onzekerheid en de onbekende gevolgen van tech. Het is voor CFO’s, financieel directeuren en high level controllers dan ook van groot belang om vooronderstellingen duidelijk in kaart te brengen en te toetsen. Het programma, sprekers en sessie van het herfst-event Leadership in Finance 2023 staan daarom in het teken van Check your Assumptions (at the Door).

Heeft u interesse om op 31 oktober in contact te komen met hoger financieel management, wilt u in gesprek met financieel directeuren of ontmoet u graag CFO’s op een podium of in het netwerk van Leadership in Finance, neem dan voor de mogelijkheden voor een partnerschap contact op met partner manager Daan Commandeur; telefonisch 0628068433 of daancommandeur@sijthoffmedia.nl.


Méér voor start-ups en economische veiligheid

Positief zijn de ondernemersorganisaties verder over diverse intensiveringen voor onder meer economische veiligheid voor een bedrag van 100 miljoen. Daarnaast is er voor Nederlandse start-ups extra budget beschikbaar om te kunnen doorgroeien ter waarde van een zelfde bedrag.

Uitgaven voor innovaties nodig

Zorgen hebben de ondernemersorganisaties over de almaar uitdijende herverdelingsuitgaven in de begroting en de steeds verder oplopende collectieve uitgaven, die stijgen van 42,5% in 2019 naar 44,6% volgend jaar. ‘Dit kan zo niet langer doorgaan en zorgvuldig indammen van de uitgaven is cruciaal om bij de overheidsfinanciën de tering naar de nering te zetten. Tegelijkertijd is het zaak de uitgaven in onze toekomst, zoals voor de nieuwe energie-infrastructuur en innovatie, op peil te houden. Dat betekent dat ook het type overheidsuitgaven moet veranderen naar meer productieve uitgaven.


Lees ook:


 

Gerelateerde artikelen