Columnist: ‘Overheid, bezuinig op bureaucratie, niet op ….’

tony de bree

Goedemorgen, het is weer zo ver.

Wát is weer zover (zult u zich wellicht afvragen)? Wel, daar zal ik meteen op antwoorden: De ‘Studiegroep Begrotingsruimte’ met topambtenaren van ministeries becijfert dat het volgende kabinet 17 miljard euro moet ombuigen (is weer zover). En Yvonne Hofs van de Volkskrant neemt het klakkeloos over. De 3 boosdoeners volgens deze ’toppers’:

  1. Zorgkosten
  2. AOW-uitgaven
  3. Klimaatkosten.

En dan denk ik: ‘Tja……daar gaan we weer’. Waaróm denk ik dat? Vorig jaar juni schreef ik al een column met de titel ‘De grootste financiële tegenvaller is de Overheid zelf‘ over de overheidsfinanciën -met een zelfde strekking.

Een van de grootste ‘boosdoeners’ achter de mogelijk bezuinigingen  zijn volgens de ambtenaren de alsmaar stijgende, niet-noodzakelijke uitvoeringskosten –lees: ‘organisatiekosten’–, van de enorme bureaucratie van de overheid zelf. Inclusief de directe en indirecte personeelskosten van die topambtenaren en anderen ambtenaren in de steeds groter worden bureaucratie in Nederland.

De alsmaar stijgende ‘uitvoeringskosten’

Niet alleen op ministeries en bij uitvoeringsorganisaties bij o.a. de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de afhandeling van de Toeslagenaffaire, maar ook bij het op alle niveaus uitdelen van klussen aan ex-politici zoals de 300.000 Euro aan Mona Keijzer voor haar ‘bemiddeling’ in Overijssel en de 49.950 Euro aan Merel van Vroonhoven voor onderzoek als ‘aanjager’ zoals Hester Bais liet zien.

Toon leiderschap door zelf te minderen

Veel overheidsdienaren in Nederland waaronder deze topambtenaren en die bij het CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis moeten echt leiderschap gaan tonen en zichzelf afvragen of ze zelf het (te) hoge salaris wel waard zijn. Wat ze zelf aan die hoge overheidsuitgaven kunnen doen door zelf ’te minderen’.

Gratis meedenkadvies

Onder het mom ‘de Bree denkt met u mee’ doe ik de suggestie aan de topambtenaren om een groep van betrouwbare externen een plan uit te laten werken om te bezuinigen op niet-noodzakelijke uitgaven van overheidsinstellingen bij het uitvoeren van hun taken inclusief op hun eigen arbeidsvoorwaarden. Bij ministeries, uitvoeringsinstellingen, provincies en Gemeenten. Ik help gratis mee.

Ondernemer en burger als voorbeeld

Veel Nederlanders waaronder veel ondernemers hebben dat al lang gedaan. Je schrapt niet-noodzakelijke uitgaven inclusief in de uitgaven voor jezelf. Riante wachtgeldregelingen voor ministers & Kamerleden bv worden versoberd/afgeschaft. Gewoon naar het UWV met dezelfde rechten en plichten als gewone Nederlanders.

Overheid is monopolist

Het feit dat jullie een overheid vertegenwoordigen, die zich gedraagt als een traditionele monopolist, wij als ‘klanten’ hebben dus geen keuze, geeft je niet het recht om je eigen niet-noodzakelijke kosten keer op keer op ons af te wentelen.

Verander de wereld, begin bij jezelf. Dat is echt ‘dienend leiderschap’.

p.s. FYI: die 3 ‘boosdoeners’ bevatten trouwens ook al die niet-noodzakelijke uitvoeringskosten inclusief overheadkosten en (te)hoge personeelskosten in de begrotingen van ministeries. Dus dan gaan die 3 ook omlaag. Mooi toch?
Gerelateerde artikelen