Imtech ontkent ten stelligste valsheid in geschrifte jaarrekening

Dat meldt het bedrijf in een persverklaring. Imtech onderzoekt de mogelijkheden om in cassatie te gaan tegen de uitspraak.

Inzet van deze zaak is betaling van een bonus over 2009 aan een ex-directeur van Ventilex. Deze voormalige medewerker baseert zich daarbij op een interne rapportageset, die naar de stand op 17 januari 2010 een winst na belasting liet zien. Imtech/Ventilex baseren zich op de definitief opgemaakte jaarrekening 2009 van Ventilex van 31 maart 2011, die een verlies na belastingen van 2.375.000 euro laten zien.

Deze jaarrekening is van een goedkeurende verklaring van KPMG voorzien. Het verschil is te verklaren omdat in de definitieve jaarrekening gebeurtenissen zijn verwerkt die op het moment van de interne rapportageset nog niet bekend waren. Dit betreft de negatieve uitkomsten van de juridische procedures tegen Ventilex.

Imtech verbaast zich over de uitspraak van het Hof, omdat het – ondanks dat het Hof dit anders stelt – de beschuldiging van valsheid in geschrifte  wel degelijk heeft weersproken. De vermeend valselijk opgemaakte jaarstukken zijn geen onderwerp in de civiele procedure waarin thans arrest is gewezen. Het is bovendien hoogst opmerkelijk dat het Hof in overwegingen ten overvloede zich in zo scherpe bewoordingen daarover uitlaat, zonder nader onderzoek.

Ook accountant KPMG heeft met verbazing kennis genomen van de conclusies van het Gerechtshof. KPMG stelt in een eigen verklaring dat mocht er nader onderzoek worden ingesteld, dat tot de conclusie leiden dat er geen enkele grond bestaat voor de aantijging dat de Jaarrekening vals zou zijn.  KPMG betreurt daarom het misverstand ten zeerste dat door deze uitspraak van het Hof zou kunnen rijzen.

Bron: Imtech

Gerelateerde artikelen