Het systeem van vorderingen en incasso’s moet op de schop

Schulden leiden tot veel extra kosten die de problemen verder verergeren.

Nederland is toe aan een fundamentele verandering van het stelsel van schulden, vorderingen en incasso’s. Dat stelt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Nu kunnen verschillende schuldeisers beslag leggen via hun eigen deurwaarder. Volgens de branche zou het beter zijn om over te gaan naar een systeem waarin voor mensen met schulden één coördinerend deurwaarder aangesteld wordt.

  • incasso’s leiden tot extra kosten …
  • … en grotere financiële problemen
  • regie nodig voor opstellen afbetalingsplan
  • schuldeisers moeten zich wenden tot ‘regiehoudende’ deurwaarder

Die kan dan de regie nemen bij het opstellen van een afbetalingsplan en andere schuldeisers kunnen zich tot deze deurwaarder wenden, is de gedachte. Dat zou zinloos stapelen van beslagen voorkomen en dat zou zowel in het belang van de mensen met schulden als van de schuldeisers zijn.

Geregistreerde problematische schulden

Volgens eerdere cijfers zijn er ruim 600.000 huishoudens met geregistreerde problematische schulden in Nederland. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven zoeken al een aantal jaar naar manieren om dit aantal flink terug te dringen. Maar dat lukt niet echt, zegt de KBvG die verwijst naar een donderdag gepresenteerd onderzoek van Nadja Jungmann en André Moerman. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Overheid, klanten, keten(partners) en rest van maatschappij verwachten dat bedrijven komende jaren duurzamer, sociaal bewuster en integer bestuurd worden. Vanwege een tekort aan kennis & kunde over de toepassing van deze uiteenlopende ESG-normen, staan bedrijven voor uitdagingen die alleen aangepakt kunnen worden door werknemers op te leiden en bedrijfsbestuurders te informeren en te trainen -al dan niet in de vertrouwde beslotenheid van een netwerk. NBA Opleidingen, Alex van Groningen en het Amsterdam Institute of Finance bieden hiervoor zowel ééndaagse als méérdaagse (online en locatie) trainingen, opleidingen en cursussen die door gerenommeerde docenten uit binnen en buitenland verzorgd worden. Meld uzelf of uw personeel daarom nu aan voor informatie over de vele mogelijkheden, zodat u de regelgeving en concurrentie voor blijft.

De onderzoekers hebben in kaart gebracht hoe het kan dat mensen die meerdere schulden hebben, te maken krijgen met allerlei extra kosten en daardoor dus eigenlijk nog grotere financiële problemen krijgen. De KBvG stelt de conclusies en aanbevelingen uit het rapport te omarmen.

Drastische vermindering van dagvaarden

Wel zouden de voorgestelde fundamentele veranderingen “verstrekkende gevolgen” hebben voor gerechtsdeurwaarders zelf. Als het advies van Jungmann en Moerman opgevolgd zou worden zou dat namelijk leiden een drastische vermindering van ambtshandelingen zoals dagvaarden, betekenen van vonnissen en beslag leggen.

Volgens de KBvG zouden in zo’n nieuw stelsel daarom ook de financiële vergoedingen van deurwaarders een in de wet vastgelegde aanpassing verdienen. Daarbij stelt de organisatie te pleiten voor een “sociaal tarief”, oftewel “een passende vergoeding voor werkzaamheden die het oplopen van kosten voorkomen en die bijdragen aan oplossingen van de schuldenproblematiek”. (ANP)

Alles over schulden

Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe combinatie zo snel mogelijk waarde gaat creëren? Snelheid vormt de sleutel: het momentum van de transactie behouden tijdens de eerste 100 dagen is bepalend voor het succes Ontdek tijdens de training Post-Merger Integration de aanpak die in vele overnames zijn succes heeft bewezen.

Gerelateerde artikelen