Incassoadviseur: ‘Financiers kritischer over debiteurenportefeuilles als onderpand’

Wanbetalingen in horeca, bouw en Randstad nemen toe

34% van de finance professionals geeft aan dat zijn organisatie strenger is geworden op de kredietwaardigheid bij het aannemen van nieuwe klanten. De verwachte golf aan faillissementen door het terugbetalen van de coronasteun speelt hier een belangrijke rol in. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn onder 553 finance professionals, die zich bezighouden met debiteurenbeheer.

  • Belastingdienst blijft coulant bij betalingsproblemen
  • geldverstrekkers kritischer op debiteurenportefeuilles
  • incasso’s moeten maatschappelijk verantwoord zijn

Wanbetalingen komen bovengemiddeld veel in de Randstad voor en dan met name in de grote steden. Ook zijn het vooral de bouw en de horeca waarin het betalingsgedrag aan het verslechteren is. Dat zegt Michel van Leeuwen van incassoadviseur, creditmanagement en betalingsbeheerder Flanderijn.

FM.nl: Er lijkt minder snel betaald te worden. Waar ligt dat aan ?
Michel van Leeuwen: “Dat heeft alles met de huidige economische situatie te maken waarin consumenten meer moeite hebben om rond te komen. Dat heeft mede te maken met de snel gestegen prijzen; ook veel bedrijven -met name het MKB- hebben te maken hebben met hogere kosten. Consumenten en bedrijven maken zichtbaar keuzes welke rekeningen als eerste betaald worden. Ook de terugvordering door de Belastingdienst van coronasteun heeft een effect. Daardoor neemt het aantal aanvragen voor betalingsregelingen toe.” [Artikel gaat verder na volgende alinea]


FM.nl stuurt 3x per week het belangrijkste financiële nieuws, de interessantste interviews en alle relevante events & bijeenkomsten voor financieel professionals in een overzichtelijke nieuwsbrief.

Wilt u óók op maandag, woensdag en vrijdag in één oogopslag volledig overzicht hebben van alles wat in finance speelt? Meld u dan nu aan voor onze unieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het vaknieuws dat belangrijk is, artikelen die inspireren en informatie die de concurrentie op afstand houdt.


FM.nl: Zijn er sectoren of regio’s waar dat bovengemiddeld erger wordt en zijn regio’s en sectoren waar het juist minder speelt?
Michel van Leeuwen: “Waar het om particulieren gaat zien we dat de grootste problemen spelen in de Randstad en dan met name de grote steden. Bij bedrijven is dat onderscheid minder aanwezig. Bij bedrijven zien we de meeste problemen in de horeca en bouw. Bij de horeca vertaalt zich dit niet zozeer in faillissementen maar wel in een toename van het aantal bedrijfsbeëindigingen.”

FM.nl: Is aan te geven, hoe groot het probleem aan het worden is?
Michel van Leeuwen: “Relevant is dat we steeds meer MKB’ers en ZZP’ers horen die door wanbetaling van hun klanten in financiële problemen dreigen te komen. Daarbij zien we ook dat ze het belangrijk vinden dat er verantwoord met die klanten wordt omgegaan. Ook voor het MKB wordt maatschappelijk verantwoord incasseren steeds belangrijker.”

FM.nl: Welke 3 maatregelen kunnen CFO’s en financieel directeuren nemen om de gevolgen van wanbetaling te beperken ?
Michel van Leeuwen: Het begint bij een goede check op kredietwaardigheid bij nieuwe maar ook bij bestaande klanten. Daarnaast moet je zorgen voor een goed en strak georganiseerd debiteurenbeheer. Tenslotte, het meest belangrijk, neem direct contact op met een klant wanneer een factuur niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald. Probeer te achterhalen wat de oorzaak is en kijk welke oplossingen gevonden kunnen worden. Een betalingsregeling is vaak beter dan helemaal geen betaling.”

FM.nl: Kunt u schetsen wat er gebeurd, welke impact het op de financiële huishouding van bedrijven heeft, als ze geen beschermingsmaatregelen nemen?
Michel van Leeuwen: “Zeker bij ZZP’ers en MKB-bedrijven kunnen niet of slecht betalende klanten een groot effect hebben. Het is een financiële ketting. Wanneer klanten en opdrachtgevers niet of laat betalen, kan ook het bedrijf zijn verplichtingen niet nakomen richting werknemers of leveranciers. En ook daar ontstaan dan weer problemen. We ontvangen steeds meer vorderingen van MKB’ers die aangeven dat zij zelf in de financiële problemen komen doordat facturen niet worden voldaan. De kans dat geldverstrekkers kritischer worden op de waarde van debiteurenportefeuilles, die vaak weer dienen als onderpand voor financieringen, is zeker aanwezig.”

FM.nl: In hoeverre kan of moet de overheid maatregelen nemen ?
Michel van Leeuwen: “Dit is de verantwoording van bedrijven zelf. De wettelijke betalingstermijn van een factuur is 30 dagen, de maximale betalingstermijn 60 dagen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op. De overheid biedt dus de mogelijkheden aan bedrijven om een beroep te doen op die termijnen. Wat betreft de invordering van de coronaschulden is de Belastingdienst nog steeds coulant in die zin dat ze willen helpen om betalingsproblemen op te lossen. Het is dan wel belangrijk dat de ondernemer met coronaschulden in actie komt en hulp zoekt bij een adviseur.”


Overheid, klanten, keten(partners) en rest van maatschappij verwachten dat bedrijven komende jaren duurzamer, sociaal bewuster en integer bestuurd worden. Vanwege een tekort aan kennis & kunde over de toepassing van deze uiteenlopende ESG-normen, staan bedrijven voor uitdagingen die alleen aangepakt kunnen worden door werknemers op te leiden en bedrijfsbestuurders te informeren en te trainen -al dan niet in de vertrouwde beslotenheid van een netwerk. NBA Opleidingen, Sijthoff Educatie en het Amsterdam Institute of Finance bieden hiervoor zowel ééndaagse als méérdaagse (online en locatie) trainingen, opleidingen en cursussen die door gerenommeerde docenten uit binnen en buitenland verzorgd worden. Meld uzelf of uw personeel daarom nu aan voor informatie over de vele mogelijkheden, zodat u de regelgeving en concurrentie voor blijft.


 

Gerelateerde artikelen