Groeiend aantal ondernemers in Nederland

Sinds de jaren negentig is het aantal Nederlanders met een eigen bedrijf gestaag gestegen. Dat blijkt uit de publicatie 'Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2008' van het CBS. Hierin wordt het Nederlandse ondernemingsklimaat vergeleken met negentien benchmarklanden.

Toch is het aantal ondernemers in ons land in 2006 minder dan bij het gemiddelde van de EU-15. Zie het onderstaande overzicht uit 2006 voor het aantal ondernemers in percentage van de beroepsbevolking:

01. Italië
02. Australië
03. Spanje
04. EU-15
05. Canada
06. Nederland
07. Verenigd Koninkrijk
08. België
09. Ierland
10. Verenigde Staten
11. Duitsland
12. Oostenrijk
13. Japan
14. Finland
15. Zweden

Tussen 1996 en 2006 is het aantal ondernemers in Nederland toegenomen van 10,2 procent naar 11,5 procent van de beroepsbevolking. Alleen in de landen Italië en Oostenrijk steeg het aantal sterker. Deze landen worden traditioneel gekenmerkt door veel kleine ondernemingen.

In tien jaar tijd is Nederland door de stijging terecht gekomen tussen de bovenste helft van de benchmarklanden. Opvallend is de lage positie van Scandinavische landen Finland, Zweden en Denemarken (positie 17). Deze landen lopen wel voorop binnen de EU als het aankomt op R&D en innovatie.

Bij een internationale vergelijking blijkt dat Nederland voor ligt op landen als de Verenigde Staten en Japan. Australië telt wel meer ondernemers dan Nederland. Ook omringende landen als Duitsland, België, Frankrijk (positie 16) en het Verenigd Koninkrijk blijven achter bij Nederland.

Een verklaring voor de stijging is dat professionals uit het bedrijfsleven vaker voor zichzelf beginnen, daarbij gesteund door de aantrekkende economie. Vooral in de zakelijke dienstverlening is het aantal ondernemers sterk gestegen. In de dienstensector ligt de drempel om een eigen bedrijf te starten dan ook lager dan in de industrie.

In de jaren zeventig en tachtig daalde het aandeel ondernemers in Nederland. Daarna begon een periode van economische hoogconjunctuur, waarin het aandeel ondernemers is toegenomen. Deze stijging is vooral in de dienstensector gestimuleerd door de snelle groei van het gebruik van computers in het bedrijfsleven. Dit vergemakkelijkt het uitbesteden of herverdelen van werk.

Sinds 1990 neemt het aandeel ondernemers in Nederland toe, slechts onderbroken door een kleine dip kort na 2000: het einde van de internethype. Deze tendens is ook in de andere landen zichtbaar, met uitzondering van Frankrijk.

Gerelateerde artikelen