Genomineerd voor Young Controller of the Year (3)

Theun Eijkemans: "De future proof financial is veel meer een data analist dan een ?bean counter."

Theun Eijkemans is sinds begin dit jaar de Business Navigator die verantwoordelijk is voor het integreren van verschillende zakelijke IT en Telecombedrijven welke KPN de afgelopen jaren heeft overgenomen.

Een serie Q&As met de genomineerden van de Young Controller of the year Award 2019.

Jan Kees de Jager, nomineerde Eijkemans omdat hij bij uitstek iemand is die de bruggen weet te bouwen. Verder voorziet hij “de Business van een fris en goed onderbouwd perspectief dat waarde creëert voor onze onderneming. Hierbij focust hij niet op het verleden en op wat niet kan, maar weet hij vooruit te kijken en verschillende standpunten met elkaar in lijn te brengen, soms juist door de scherpte in de discussie op te zoeken, maar altijd met oog voor de mens en met het belang van KPN voorop.”

Wie ben je?

Ik ben doorgegroeid naar Manager Business Control a.i. van de unit B2B Deelnemingen. In deze afdeling zitten een aantal door KPN geacquireerde bedrijven verenigd. In die hoedanigheid zit ik in het Finance MT van KPN Zakelijke Markt. De “a.i.” in mijn functie zit in het feit dat dit organisatieonderdeel gecreëerd is met een tijdelijk oogmerk; per 1 januari 2020 moeten de deelnemingen een logische landingsplaats in de KPN-organisatie hebben gekregen en daarmee ben ik succesvol als ik mezelf overbodig weet te maken in deze rol. Hiervoor moet echter behoorlijk veel gebeuren, denk aan het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, integreren van financiële processen en liquidaties/fusies van rechtsvormen.

Ik vind het belangrijk dat we scherp zijn, op de inhoud uiteraard, en zal dus altijd een challenge rol innemen. Zonder wrijving geen glans is natuurlijk een enorm cliché, maar daarom niet minder waar. Daarbij ben ik zeer resultaatgericht en wat minder van de processen en procedures, behalve als deze zeer duidelijk bijdragen aan het resultaat.

Waar ben je nu mee bezig?

Persoonlijk ben ik het grootste deel van mijn tijd op het moment bezig met het opzetten van een intensievere samenwerking van de zakelijke IT-dochterbedrijven: KPN Internedservices, KPN Werkplek, Startready en InSpark. In de beginfase was mijn belangrijkste rol hier om samen met de business de structuur van het integratieprogramma vorm te geven en het neerzetten van de te bereiken “end state”. Leuke anekdote hierbij is dat ik recentelijk het integratieprogramma ook gepresenteerd heb aan een groep van ongeveer 50 collega’s als gevolg van een last minute ziekmelding. Zonder sheets, zonder voorbereiding, wel gedaan. Dit deed ik, omdat ik het extreem belangrijk vind dat er veelvuldige communicatie plaatsvindt, ook, of misschien wel juist, op het moment dat nog niet alles duidelijk en besloten is. Ik geloof hierbij in transparantie, kwetsbaar opstellen en geen dubbele agenda’s. Alleen dan kom je met elkaar in een echte dialoog over hoe het beter kan.

Nu we in de volgende fase zijn aangekomen, zal ik me meer gaan richten op het inrichten van de besturing en informatievoorziening richting de benoemde “end state” en de besturing van de verandering daarnaartoe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de management control cyclus, maar ook aan het opzetten van e?e?n bron van de waarheid met betrekking tot KPI-informatie.

Hoe zie jij je toekomst?

Met betrekking tot de Finance functie, zie je wereldwijd naar mijn mening overal dezelfde trend: het operationele werkpakket van de financie?le organisatie dient verregaand geautomatiseerd te worden door bijvoorbeeld Robotics Process Automation en Artificial Intelligence, maar ook door een slag in standaardisatie. Hierdoor boek je enerzijds efficiencywinst en krijgt de Finance organisatie anderzijds de handen vrij om meer waarde toevoegende activiteiten te ontplooien, zoals het beter ontsluiten van externe databronnen om voorspellingen naar de toekomst te doen. De future proof financial is dus veel meer een data analist dan een ?bean counter. ? Ook ben ik een groot voorstander van het opleveren van zo min mogelijk standaardrapportages en zo veel mogelijk flexibel self-service dashboarding te organiseren voor de business.

In bovenstaande bewegingen zie ik echter te vaak, dat doel en middel door elkaar gehaald worden. Je zult eerst een zeer stevig proces- en data-fundament moeten bouwen, voordat je resources van activiteit A naar B kunt bewegen of voordat je efficiency kunt behalen. Anders leidt dit in mijn ogen steevast tot een afnemende kwaliteit. Dit kan dus in de praktijk ook betekenen dat je tijdelijk me?e?r capaciteit nodig hebt. Ook hier geldt het adagium: de kost gaat voor de baat uit. Ik hoop dat ik kan bijdragen om deze afweging wat meer gebalanceerd te maken.

Naam: Theun Eijkemans
Leeftijd: 30
Opleiding: Tilburg University, MSc Finance
Positie: KPN, Manager Business Control

Genomineerden voor de Young Controller of the Year Award 2019:

Alle verhalen van de Leadership in Finance Summit 2019 voor u op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen