Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen fors gestegen naar 107%

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was per eind maart gelijk aan 107%. Dit betekent een stijging van maar liefst vier procentpunt ten opzichte van een maand eerder. Deze lag toen, zonder rekening te houden met de kortingen, nog op 103%.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Nog geen reden tot optimisme
Met deze dekkingsgraad voldoen pensioenfondsen aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105%. Dit is echter nog geen reden tot optimisme, stelt Frank Driessen, Chief Actuary en Principal Client Consultant bij Aon Hewitt. Zou de gemiddelde dekkingsgraad worden vastgesteld op basis van de marktrente zonder UFR en zonder de driemaands middeling, dan komt deze uit op 99% en bevindt deze zich dus nog ver onder de 105%. Als er geen rekening gehouden wordt met de kortingen die per 1 april zijn doorgevoerd, is de dekkingsgraad zelfs lager, namelijk 98%. Driessen: “De markt ziet een andere lange termijn rente en het is de vraag of en in welke vorm de UFR van 4,2% op termijn houdbaar blijft. Tevens staan fondsen bloot aan zakelijke waardenrisico’s en kunnen er schokken optreden waardoor de dekkingsgraad weer onder het vereiste niveau kan zakken.”

Aon Hewitt adviseert pensioenfondsen daarom om hun dekkingsgraad nauwlettend in de gaten te houden. Daarnaast is het belangrijk te realiseren dat de gemiddelde dekkingsgraad een indicatie geeft van de pensioensector als geheel en geen informatie geeft over de situatie bij een individueel fonds.

Rente en aandelenkoersen stijgen
De stijging van de dekkingsgraad is te danken aan een lichte stijging van de driemaands gemiddelde swaprente in maart 2013. Hierdoor daalde de waarde van de verplichtingen met 0,4%. De waarde van het vermogen is in maart gestegen met 2,4%. Dit werd veroorzaakt door zowel stijgende aandelenkoersen als door goede rendementen van de vastrentende waarden.

Kortingen stuwen dekkingsgraad met 1%
Vorige maand werden de definitieve kortingen van 68 pensioenfondsen bekend gemaakt. Per saldo leidt dit tot een stijging van de gemiddelde dekkingsgraad met ongeveer 1%. De korting is verwerkt per ultimo februari 2013, zoals voorgeschreven door De Nederlandsche Bank.

De dekkingsgraad is berekend aan de hand van de Ultimate Forward Rate en de driemaands gemiddelde marktrentes, zoals voorgeschreven door DNB. Aon Hewitt monitort de dekkingsgraden ook op basis van dagelijkse marktrentes en op basis van driemaands gemiddelde marktrentes zonder Ultimate Forward Rate.

Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen