Fluctuerende valutakoersen meest genoemde risico beursfondsen

Beursfondsen anticiperen in hun risicorapportage onvoldoende op actuele ontwikkelingen zoals beschreven in gerenommeerde economic outlooks en trendrapporten*. Ontwikkelingen in opkomende markten of ontwikkelingslanden worden bijvoorbeeld door weinig beursgenoteerde bedrijven beschouwd als risico.

Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte naar de risicoparagrafen 2011 van Nederlandse bedrijven met een beursnotering.

Fluctuerende valutakoersen is het meest genoemde risico (92 %), naast de risico’s voortvloeiend uit de eurocrisis en het mogelijk uiteenvallen van de Eurozone. Deze ontwikkeling wordt door 60% van onderzochte bedrijven expliciet benoemd als risico. Het onderzoek van Deloitte bevestigt opnieuw dat de informatieve waarde van de risicoparagraaf in zijn huidige vorm beperkt is.

Deloitte heeft ontwikkelingen uit gezaghebbende bronnen vergeleken met de risico’s die beursfondsen in hun Risicoparagraaf 2011 opnemen. Uit onafhankelijke outlooks en rapporten blijkt dat de volgende risico’s het meest prominent zijn:
– het uiteenvallen van de Eurozone;
– fluctuerende grondstofprijzen;
– fluctuerende valutakoersen;
– ontwikkelingen in opkomende markten;
– de groei van potentiële afzetmarkten in ontwikkelingslanden.

Deloitte concludeert dat de risico’s die beursfondsen optekenen in hun Risicoparagraaf hier slechts beperkt op aansluiten. Op de Eurocrisis en de fluctuerende valutakoersen na, maken weinig bedrijven melding van de andere genoemde risico’s.
 

Risicoparagraaf moet houvast geven
Wim Eysink, partner bij Deloitte Risk Services zegt hierover: “De Risicoparagraaf heeft als doel inzicht te bieden in de risico’s die voor een bedrijf het meest van belang zijn. Essentieel is hierbij de vraag in hoeverre de onderneming vooruitkijkt en in staat is de voor hen belangrijkste ontwikkelingen, trends en de hiermee verband houdende risico’s adequaat weer te geven in hun jaarverslag en deze toe te spitsen naar hun eigen organisatie”.
__________________________________________________________________________________

Opleiding Risicomanagement
Tijdens deze opleiding ontdekt u in vijf dagen alle facetten van integraal risicomanagement. Vijf ervaren experts helpen u een efficiënte aanpak voor uw organisatie op te stellen. Na afloop scant u uw organisatie op risico’s en stelt u een praktisch en toepasbaar beheersplan op. Lees meer…
__________________________________________________________________________________

Deze informatie is van belang voor bijvoorbeeld beleggers die hun investeringen bepalen op basis van deze informatie. “Ontwikkelingen zoals stijgende loonkosten of inflatie in ontwikkelingslanden hebben gevolgen voor de productievoordelen en vormen daarmee potentieel een risico voor de onderneming. Dit zijn ontwikkelingen die niet mogen ontbreken in een risicoparagraaf.”

Nieuwe vormen van transparantie
Barbara Majoor, partner bij Deloitte en hoogleraar Accountancy vraagt zich af of beursgenoteerde bedrijven geen inzicht willen of kunnen geven in het risicoprofiel van hun onderneming. “Het is denkbaar dat het interne risicomanagementsysteem onvoldoende aansluit op de externe verslaglegging. Dat betekent dat we de komende jaren stappen moeten maken om deze aansluiting te optimaliseren. Maar het is ook denkbaar dat het een kwestie van mindset is: bedrijven moeten wennen aan deze mate van (gewenste) transparantie. Inzicht geven in risico’s betekent  kwetsbaarheid tonen en mogelijk concurrentiegevoelige informatie blootgeven.”
 
Bron: Deloitte

Gerelateerde artikelen