Doorgroeimogelijkheden en opleidingen belangrijk voor populariteit werkgever

Inhoudelijk en leuk werk. Goede arbeidsvoorwaarden. Zekerheid. Ruimte om zich te ontwikkelen. En een goede werksfeer. Dat zijn de hoogste prioriteiten die hbo'ers en wo'ers hanteren bij het selecteren van een werkgever. Daarbij zijn er weinig verschillen tussen Management Consultants en IT-Consultants.

De vrijheid om zelf invulling te kunnen geven aan de details en de keuzes in de eigen loopbaan, bepalen in hoge mate of de werkgever de professional weet te boeien en te binden. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek onder ruim 9.000 IT- en Management Consultants in opdracht van Capgemini.

Henk Wesselo, directeur Strategie en HR bij Capgemini: ‘Als echte professional heb je een topteam en tegelijkertijd de vrijheid en omgeving nodig om je optimaal te ontwikkelen, als mens en in je vakgebied. Bij Capgemini gaat het niet alleen om de grote lijnen maar juist ook om de details, en die wil je als professional vooral zelf kunnen vormgeven.’

De onderzoeksresultaten bevestigen voor een deel wat we al weten, maar worden nu eens, vanwege de grootschaligheid, echt bewezen. Daarnaast levert het onderzoek ook een aantal verrassingen op. Onderstaand een aantal resultaten.

– 91% van de respondenten vindt doorgroeimogelijkheden belangrijk of zeer
belangrijk. Er zijn geen verschillen tussen IT-ers en Consultants en tussen jonge en meer ervaren professionals.
– 84% van de respondenten geeft aan opleidingen belangrijk of zeer
belangrijk te vinden. De ‘young professionals’ vinden dit met 90% nog belangrijker.
– Mannen hebben meer affiniteit met informatie-technologie dan vrouwen:
42% van de mannelijke ondervraagden versus 13% van de vrouwen gaf aan veel affiniteit met IT te hebben.
– Vrouwen hebben vooral als gebruiker van informatietechnologie via
digitale communicatiemiddelen meer affiniteit dan mannen: 40% van de vrouwen gebruiken Hyves tegenover 25% van de mannen; vrouwen msn-en ook duidelijk meer dan mannen (72% versus 58%)
– Van de IT-consultants wil 79% deze functie in de toekomst blijven
vervullen. Tegelijkertijd staan IT-consultants ook zeer open voor andere functies of doorgroei: 66% wil in de toekomst een management consultancy functie vervullen en 36% wil een directie/managementfunctie vervullen
– Van de management consultants wil 80% deze functie in de toekomst
blijven vervullen. Maar liefst 68% staat ook open voor doorgroei naar een directie/managementfunctie. Van de management consultants geeft 19% aan in de toekomst juist een IT-consultancyfunctie te willen vervullen
– Zowel IT-consultants als management consultants geven aan specifieke
kennis te bezitten van bepaalde markten, zoals:

 – Banken: 29% IT-consultants, 32% management consultants
 – Verzekeringen : 17% IT-consultants, 20% management consultants
 – Logistics en fullfillment: 20% IT-consultants, 14% management consultants
 – Telecom en media: 13% IT-consultants, 20% management consultants
 – Management Public: 6% IT-consultants, 18% management consultants
 – Travel en Transport: 12% IT-consultants, 11% management consultants

– Bij kleinere organisaties is 25% op zoek naar een andere baan. Bij
werkgevers met meer dan 500 medewerkers is 15% actief op zoek naar een andere baan. Een verklaring hiervoor is dat de loopbaanperspectieven bij kleine bedrijven per definitie beperkter zijn dan bij grotere ondernemingen.
– Werkdruk het hoogst onder werkenden van 31 tot 35 jaar. Van deze groep
geeft 35% aan dat zij een andere baan zoeken voor een betere balans tussen werk en prive. Voor jongeren in leeftijdscategorie 18-30 jaar is deze balans slechts bij 22% een reden om te switchen.
– Van werknemers met een allochtone achtergrond vindt 27% maatschappelijke
relevantie van het werk een belangrijk criterium. Slechts 17% van de autochtone werkzoekers hecht hieraan. Van de vrouwen vindt 22% maarschappelijke relevantie belangrijk tegenover 16% van de mannen.
– Van de ondervraagden is 12% bevreesd voor de opkomst van offshore naar
Azie; dit geldt relatief meer voor Java-specialisten (21%), dot-Netters
(19%) en Applicatie-engineers (17%).
– Financieel consultants zijn het meest actief op zoek naar een andere
baan; dit geldt voor 24% van de financieel consultants.
– De Java-ontwikkelaars hebben met 55% het hoogste percentage
IT-opleiding. Het gemiddelde van de andere ondervraagden ligt op minder dan de helft daarvan (23%).
– Slechts 3% van de respondenten ambieert een internationale carriere.
Van de SAP-consultants is dit met 6% twee keer zo hoog .

Professionals willen topniveau en ruimte om hun talenten continu te ontwikkelen. Henk Wesselo: ‘Het gaat bij het binden en boeien van professionals om de details op verschillende terreinen. Met dit onderzoek wilden we daarom tot achter de komma te weten komen wat deze professionals belangrijk vinden. Uiteindelijk is de vraag net als in de sport – of je de top wilt halen. Je wilt dan allereerst op het hoogste niveau spelen en daarbij continu met je eigen ontwikkeling bezig kunnen zijn. In onze branche betekent dat allereerst uitdagende projecten bij toonaangevende klanten.

Daarnaast is keuzevrijheid in bijvoorbeeld vakgebied, branches en opleidingen – voor elk talent essentieel waardoor je zelf zo optimaal mogelijk je loopbaan en ontwikkeling kunt bepalen. Pas dan kun je optimaal je talenten ontwikkelen.

In de top bepaalt een set van factoren of je succesvol bent of niet. Zijn de juiste capaciteiten in het team aanwezig? Heb je voldoende balans tussen ervaring en talent? Is juiste teamspirit aanwezig en kunnen tegelijkertijd de talenten excelleren?

De individuele keuzevrijheid geeft de doorslag of talenten zich kunnen ontwikkelen in precies dat vakgebied waar hun passie ligt, opleidingen kunnen volgen die op dat moment het beste passen bij hun ontwikkeling of projecten bij klanten kunnen doen in die branche waar hun toegevoegde waarde en daarmee voldoening van het werk het grootst is. Je ziet mensen zich specialiseren in bepaalde vakgebieden, maar ook loopbanen die dwars door Consultancy en IT lopen en waarbij een bepaalde branche het specialisme van de professional is.

Het onderzoek toont ook aan dat de IT-consultants een aanzienlijke hoeveelheid marktkennis hebben en op het grensvlak van consultancy kunnen acteren. Ook dat is juist voor Capgemini zeer belangrijke informatie. Immers, technologie is een onmisbare schakel geworden om als organisatie continu te kunnen transformeren en innoveren.

Imago van IT- en managementconsultancy: te bescheiden.
Het imago van de gehele branche van IT- en management consultancy is bij de buitenwacht minder goed dan bij de medewerkers die er werken. Henk
Wesselo: ‘We zijn in onze sector te nuchter en te bescheiden. Op Capgemini en een enkele collega na, zijn de bedrijven in onze sector relatief onbekend. Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid van de eigen medewerkers veel groter is dan het gemiddelde in Nederland. Daar zijn we heel erg trots op, maar tegelijkertijd zien we dat de buitenwacht nog te weinig weet van Capgemini als werkgever. We moeten de markt meer vertellen over bijvoorbeeld onze mooie loopbaanpaden, onze uitdagende klantprojecten en de individuele keuzevrijheid die je vindt bij Capgemini.

We realiseren ons in de branche onvoldoende hoe enorm maatschappelijk relevant ons werk is. Veel innovaties waar iedereen mee te maken heeft, zoals in de zorg, de veiligheid, winkelen of thuisbankieren via internet, zijn mogelijk gemaakt door transformaties die we hebben doorgevoerd, met behulp van nieuwe technologie. Dit onderzoek is daarom ook bedoeld om meer recht te doen aan het imago van de gehele branche van IT- en management consultancy.’

Het onderzoek
In mei 2006 heeft Capgemini ruim 200.000 IT- en Management Consultants, van studenten tot senior professionals, via de mail benaderd. Uiteindelijk hebben 7.171 mensen de moeite genomen om 48 uiteenlopende vragen te beantwoorden. Van alle respondenten waren er 1.115 student, 1.828 werkten bij Capgemini en 4.228 waren ergens anders actief op de arbeidsmarkt, verreweg het grootste deel op hbo/wo-niveau. Van de mannen in dit onderzoek heeft 54% een IT-functie en 46% een consultancyfunctie. Van de vrouwen heeft 19% een IT-functie en 81% een consultancyfunctie.

 

Gerelateerde artikelen