Dekkingsgraad in november gestegen door positieve rendementen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen stond eind november 2014 op 109%. Daarmee is de dekkingsgraad in de maand november met ongeveer twee procentpunt gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Belangrijkste oorzaken van de betere dekking zijn stijgende aandelen- en obligatiekoersen.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.
Daling marktrente leidt tot positieve rendementen
De waarde van de obligatieportefeuille steeg door een daling van de marktrente. Het rendement op obligaties bedroeg in november 3,4%. De lage rente deed ook de aandelenkoersen goed; deze stegen in november met 2,1%. Doordat ook vastgoed een positief rendement boekte, was het rendement op de totale portefeuille 2,7%.
Waarde verplichtingen gestegen
Samen met de daling van de marktrente daalde ook de rente voor de waardering van de verplichtingen. Door de driemaandsmiddeling van de rente, zoals die nu gehanteerd wordt voor de verplichtingen, is de daling van de marktrente nog niet volledig zichtbaar. De lagere marktrente zorgt de komende twee maanden voor een verdere daling van de verplichtingen. In november steeg de waarde van de verplichtingen met 1,4%.
Nieuwe rekenregels op 1 januari van kracht
Onder de nieuwe rekenregels voor pensioenfondsen (het nFTK), die op 1 januari ingaan, wordt de waardering van de verplichtingen anders vastgesteld dan onder de huidige rekenregels. Indien de rente op basis van de nieuwe methodiek wordt vastgesteld, bedraagt de dekkingsgraad 102%. 
Dat is ruim twee procentpunt lager dan het huidige wettelijke minimum van 104,5%. Onder de nieuwe rekenregels is de actuele dekkingsgraad echter niet meer bepalend voor indexatie en eventuele kortingen. Het nieuwe uitgangspunt is de ‘beleidsdekkingsgraad’: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Eind november bedroeg de beleidsdekkingsgraad 110%. De dekkingsgraad over de laatste 12 maanden was hoger dan de dekkingsgraad zoals deze vanaf 1 januari wordt vastgesteld. Daardoor ligt in 2015 een daling van de beleidsdekkingsgraad in het verschiet.
Gevolgen tekort
Onder de nieuwe spelregels betekent de beleidsdekkingsgraad van 110% dat een pensioenfonds een reservetekort heeft. Zo’n tekort betekent niet direct dat opgebouwde pensioenaanspraken gekort moeten worden, maar eist wel dat pensioenfondsen een herstelplan opstellen. Onder de regels van zo’n herstelplan is het waarschijnlijk dat fondsen langdurig niet (volledig) kunnen indexeren.

Gerelateerde artikelen