Data-driven inzicht, maar hoe?

Controllers Netwerk aan tafel: hoe stap je van data naar inzicht en hoe helpt factfulness je kritisch te denken?

Door Bouko de Groot

De bijeenkomst van het Controllers Netwerk stond dinsdag 24 september in het kader van data. Gastheer was Michel Jurgens, Group Controller bij CED, Claims Expertise Diensten, een passende locatie gezien de hoeveelheid en verscheidenheid aan data die er rond gaat. Zo'n 1.100 medewerkers in 12 landen behandelen er elk jaar ongeveer één miljoen schadeclaims. Hijzelf kwam er in 2017, kort voor CED werd overgenomen door BlackFin Capital Partners, een Franse private equity firma met een portfolio van bedrijven in de financials services sector. Sinds de overname is er een transformatie gaande in het bedrijf met de focus op waardecreatie: faster, better, cheaper.

Hoe doe je data?

Data en digitalisering speelt daarbij een grote rol. “We transformeren naar een data-driven organisatie. Idealiter ziet straks elke operational manager een dashboard op het scherm als de computer 's ochtends aangaat, met de voor zijn business relevante KPIs.” Maar Jurgens onderkent dat er een kloof zit tussen wat technisch mogelijk is en wat praktisch haalbaar is. “De bottleneck zit in de acceptatie door alle betrokken partijen.” Daar waren de aanwezigen het mee eens. Soms worden er meerdere operationele systemen naast elkaar gebruikt, waaronder echt oude, omdat een klant die ook nog heeft, waar door de jaren heen een heel ecosysteem omheen gegroeid is: wat doe je dan?

Verschillende systemen, verschillende divisies, met allemaal deels eigen data-sets: het ontsluiten van al die interne data – en op termijn ook de externe – is een andere enorme uitdaging om te komen tot echt business intelligence. CED gebruikt Power BI, met een dedicated Business Intelligence van zes personen en een groeiend aantal actieve gebruikers. Andere aanwezigen werken ook met Power BI of denken erover. Genoemde voordelen zijn gebruikersgemak en de goede integreerbaarheid met andere software van Microsoft.

Inzicht, vanaf het begin

Dat laatste sluit aan bij de eerder genoemde acceptatie en bracht het ronde tafelgesprek op een belangrijke afweging op de weg naar data-driven business: breng je eerst je data op orde, of begin je zo snel mogelijk met het geven van inzichten? De consensus was het laatste: door direct inzichten te geven laat je meteen zien wat kan, maar ook wat ze zelf nog moeten doen om de integriteit van de data te verbeteren. “Mijn salesgrafiek klopt niet, die grote order van april staat er niet in!” “Dat komt omdat je vergeten was om de datum in te vullen”. Dat wordt daarna nooit meer vergeten en op die manier komt de kwaliteit van de data op orde. Een ander voordeel is dat de gebruikers zo al vroeg interesse krijgen in data-driven business. Inzichten werden rond de tafel gedeeld en besproken, de voordelen en de nadelen.

Het gebruik van data om goed onderbouwde meningen te vormen gestoeld op harde feiten, is ook de basis van factfulness, waarover Peter ten Wolde na de discussie ging spreken. “De meeste mensen hebben een somberder beeld dan hoe het is. Men gaat dan op zoek naar veilige antwoorden en simpele oplossingen. Denk maar aan Brexit”.” In organisaties gebeurt dat ook, “A.I. gaat mijn baan overnemen!” Het resultaat is dat verandering stokt, “juist in een tijd dat we zoveel mogelijk moeten veranderen.” Ten Wolde toonde hoe ver naast de werkelijkheid de overgrote meerderheid van de meningen zit, legde uit waarom en deelde dit in als 10 negatieve instincten. De oplossing daarvoor zit in de 10 principes van factfulness, een praktische manier om kritisch te denken en anders met je omgeving te leren omgaan.

De discussie die volgde werd door Martise Leemhuis, Community Manager Controllers Netwerk, naar het restaurant geleid, waar meerdere gangen de vervolggesprekken ondersteunden. Bent u er volgende keer bij? Op 7 oktober komt de Public Finance groep samen en op 10 oktober de andere Commerciële groep.

Controllers Netwerk aan tafel:

Gerelateerde artikelen