Amerikaans topman: “ChatGPT biedt finance mogelijkheden, maar ook risico’s”

Hoe Ai tools strategie, financiële rapporten en risico-analyses maken

In een tijd waarin opkomende technologieën het gezicht van bedrijven blijven veranderen, heeft kunstmatige intelligentie, met name de meest recente versies van ChatGPT, aanzienlijke impact door complexe werkprocessen in een fractie van de tijd van menselijke werkers, te voltooien. Maar de vaardigheid van ChatGPT om een zin te formuleren is niet het enige wat deze technologie kan doen; het biedt onschatbare middelen voor strategische financiële teams. Dat schrijft de Amerikaanse website CFO.com in een overzichtsartikel over het gebruik van AI door financials.

  • Volgens een topman van een Amerikaans digitaal dienstverlener voor finance, kan ChatGPT financiële teams helpen bij het automatiseren van data-invoer, rapportgeneratie en financiële modellering
  • generatieve AI-tools zoals ChatGPT zijn essentieel voor financiële teams om concurrerend te blijven…
  • …. niet omarmen van AI kan het groeipotentieel belemmeren en risico op concurrentie vergroten
  • auteur waarschuwt ook voor nadelen van de technologie

ChatGPT biedt inzicht voor financials

Volgens de auteur Ori Pearl (senior vice president bij Tipalti) biedt ChatGPT de mogelijkheid om data-invoer, rapportgeneratie en financiële modellering te automatiseren. Dit geeft financiële teams in bedrijven en organisaties de ruimte om op hun expertise te vertrouwen en zich te richten op verantwoordelijkheden die meer waarde toevoegen. De capaciteit van de AI-tool (om grote hoeveelheden financiële gegevens te analyseren en vervolgens patronen of trends te identificeren) biedt beter inzicht dat nodig is voor zakelijke beslissingen.

Ai en de concurrentie

In het snel evoluerende financiële landschap van vandaag acht Pearl het voor financiële teams essentieel om generatieve AI-tools te gaan omarmen. Volgens hem is Ai namelijk een belangrijke tool om concurrerend te blijven. Ai niet omarmen en integreren belemmert niet alleen het groeipotentieel, maar vergroot ook het risico achter te blijven bij concurrenten die wel Ai gebruiken, aldus de vice president van Tipalti.

“werknemers moeten getraind worden in wat wel en niet aan de AI-technologie kan worden bekendgemaakt”

Risico’s van ChatGPT door financiële afdeling

Hoewel het gebruik van ChatGPT in de financiële sector kan bijdragen aan verbeterde besluitvorming, verhoogde productiviteit en geïnformeerde strategieën, waarschuwt de auteur ook voor de nadelen van de technologie. Allereerst kan de data, die financiële teams delen met Ai, gevoelig van aard zijn. Dit kan problemen opleveren op het gebied van privacy.

Ook bestaat het risico dat de financiële afdeling met het gebruik van openbare Ai-tools bedrijfsgevoelige informatie of zelfs gepatenteerde informatie, onthult. ChatGPT is namelijk ontworpen om te leren van elke interactie maar dat maakt ‘Chat’ onvoorspelbaar wat het in de toekomst zal creëren op basis van de verstrekte informatie. Het bedrijf dat de ChatGPT bezit (het bedrijf OpenAI -red.) geeft aan dat de gegevens die als voeding dienen voor de technologie, gebruikt kunnen worden om de AI-modellen verder te verbeteren. Dit betekent volgens Ori Pearl dat OpenAi de ingevoerde gegevens behoudt –tenzij gebruikers zich afmelden.

Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

ChatGPT is de trend van het moment. Met de juiste vraagstelling ontvang je input voor financiële analyses en stel je in mum van tijd rapportages op. Deze masterclass biedt je kennis en vaardigheden, verkent mogelijkheden om in te zetten voor bedrijfsvoering en geeft ook handvatten om misbruik te voorkomen.

Risico voor verlies van intellectueel eigendom door Ai

Met deze gedachte in het achterhoofd, is het volgens de tweede man van de Amerikaanse dienstverlener voor finance Tipalti, ook belangrijk op te merken dat iemand in het team mogelijk auteursrechtelijk beschermd, gepatenteerd of intellectueel eigendom van een andere partij kan genereren bij het gebruik van ChatGPT voor financiële activiteiten.

Dit laatste kan een aanzienlijk juridisch probleem opleveren als die informatie wordt geleverd en vervolgens door een gebruiker van een -door-ChatGPT-gegenereerde tekst, wordt gebruikt. Hoewel dit vanzelfsprekend zou moeten zijn, raadt Tipalti organisaties aan, voorwaarden te stellen aan het gebruik van ChatGPT en “werknemers te trainen in wat wel en niet aan de technologie kan worden bekendgemaakt”.

Lees ook:

Controle op output door financiële afdeling

Een andere factor om bij het gebruik van ChatGPT op te letten, is de neiging van de Ai-tool om onware informatie te genereren. Het is daarom cruciaal voor financiële professionals die het programma gebruiken om snauwgezette beoordelingen uit te voeren van de output van ChatGPT. Alleen kan controle van de output de nauwkeurigheid ervan waarborgen.

Drie gebruiksmogelijkheden ChatGPT: 

Volgens Ori Pearl (senior vice president bij Tipalti) kunnen CFO’s, financieel directeuren, hoger financieel management en financial controllers ChatGPT gebruiken op drie belangrijke doelstellingen:

1. Financiële Analyse en Prognoses
Met het vermogen om real-time inzichten te bieden in markttrends, bedrijven van concurrenten en klantgedrag, kan ChatGPT helpen financiële analyse en prognoses. Bedrijven kunnen financiële rapporten in ChatGPT invoeren en de (krachtige) mogelijkheden gebruiken voor extra analyse en inzichten. Om de functionaliteit van ChatGPT te verbeteren, is het zelfs mogelijk om PDF’s in te voeren en vragen te stellen op basis van de inzichten die zijn afgeleid uit de financiële rapporten.

2. Risicobeheer
Op het eerste gezicht lijkt ChatGPT een rol te kunnen spelen bij het identificeren of beheren van potentiële financiële risico’s. Dit gaat echter terug op het vermogen van de technologie om financiële gegevens te analyseren en verschillende patronen te detecteren. In dit geval risico’s naar voren halen en risicomodellen genereren die de blootstelling aan financiële risico’s (zowel operationeel als marktgerelateerd) kunnen beperken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun activiteiten uitvoerig beschrijven en de capaciteiten van ChatGPT benutten om een risicobeheermodel te bouwen.

3. Strategische Planning
Bij het analyseren van financiële, markt- en branchedata heeft ChatGPT het potentieel om niet alleen mogelijke uitdagingen, maar ook groeikansen voor een organisatie te identificeren. Deze inzichten kunnen worden gebruikt tijdens strategische planningsessies om besluitvorming te optimaliseren en een organisatie te future-proofen tegen mogelijke verstoringen. Het kan bijvoorbeeld organisatorische gegevens analyseren en financiële modellen verstrekken of beoordelen.

4. Klantinzichten
ChatGPT kan financiële teams helpen om klantgedrag en -voorkeuren beter te begrijpen en te voorspellen door beschikbare klantgegevens te onderzoeken. De technologie kan zelfs klantprofielen, voorspellende modellen en andere inzichten genereren die verkoop- en marketingstrategieën kunnen informeren.

Conclusie

Orie Pearl besluit het artikel met de conclusie dat de impact van AI op de financiële sector ‘onmiskenbaar zal zijn’, en dat ChatGPT slechts de meest recente toevoeging is aan wat al beschikbaar is op de markt. Wanneer de Ai-tool verantwoord wordt gebruikt met de risico’s in gedachten, kunnen financial leaders ChatGPT benutten om besluitvormingsprocessen te verbeteren, operationele efficiënties te optimaliseren, bedrijfsgroei te stimuleren en concurrentievoordelen te behalen.


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Breng je eigen werk en je organisatie verder door ChatGPT en generatieve AI in te zetten voor al je bedrijfsprocessen: van tekst tot data en van beeld tot geluid en zelf-getrainde modellen. In deze hands-on Masterclass word je binnen één dag opgeleid tot Promptmaster en ben je voorbereid op wat komen gaat.

Gerelateerde artikelen