Accenture: ‘Meeste bedrijven nog lang niet toe aan AI’

Het ontbreekt aan een sterke data-infrastructuur en de controles voor veilig gebruik van AI.

De meeste bedrijven zijn niet klaar om generatieve AI op grote schaal in te zetten. Het ontbreekt hen aan een sterke data-infrastructuur. Ook missen ze de controles voor veilig gebruik van AI.

Dit stelt Julie Sweet, CEO van adviesbureau Accenture, in de Financial Times. Volgens haar bevindt de meest gehypte technologie van 2023 zich bij de meeste bedrijven nog in een experimentele fase. Daar gaat volgens Sweet weinig aan veranderen de komende tijd, want veel bedrijven gaan terughoudend om met uitgaven voor IT vanwege de economische vooruitzichten.

Toch willen bedrijven graag AI inzetten om data beter te begrijpen of om de klantenservice te automatiseren, voegt Sweet eraan toe. “De meeste bedrijven beschikken niet over volwaardige data en dan is AI ook niet inzetbaar.”

“We bevinden ons nog steeds in het stadium waarin de meeste CEO’s nee antwoorden op de vraag of er iemand in hun organisatie weet waar AI wordt gebruikt, wat de risico’s zijn en hoe deze worden beperkt. Er gaapt een kloof tussen zeggen dat je toegewijd bent aan verantwoorde AI en het hebben van de programma’s om dit in de praktijk te brengen.”

Sweet noemt het goed nieuws dat bedrijven voorzichtig zijn bij de uitrol van AI. Maar die omzichtigheid beperkt op de korte termijn de mogelijkheid om op te schalen.

Juist die omzichtigheid zou volgens Sweet de angst moeten temperen dat de ontwikkeling van AI voorloopt op de mogelijkheden om de technologie te controleren.

 

Datamanagement in financiële sector: van compliance gedreven naar strategische troef

Gerelateerde artikelen