Aangescherpte criteria CFO Awards in 2014: “Onderscheidde CFO moet echte change agent zijn”

Op 5 juni 2014 vindt CFO Day 2014 plaats in Hotels van Oranje in Noordwijk aan Zee. Ook dit jaar zal de CFO Community weer één of twee CFO's, die een bijzondere prestatie hebben geleverd, onderscheiden met een felbegeerde CFO Award. Om de kwaliteit waar de award voor staat te blijven waarborgen, heeft de jury zich onlangs gebogen over de awardprocedure en enkele belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Wat houden deze in? Een gesprek met juryvoorzitter Tjero Zomer.

De CFO Awards worden jaarlijks uitgereikt namens de CFO-community, die samen met de partners van CFO Day en een deskundige jury van voormalige peers, een longlist opstellen waaruit de uiteindelijke onderscheidde CFO’s worden gekozen. Er is voor gekozen het maximaal uit te reiken awards tot twee te beperken (het was drie) om te de exclusiviteit verder te vergroten.

De jury bestaat uit juryvoorzitter Tjero Zomer, voormalig CFO en CEO van transavia.com, tegenwoordig toezichthouder en adviseur bij diverse organisaties; Hans Janssen, sinds 2008 CFO bij Mediq; en Margot Scheltema, van 2004 tot 2008 financieel directeur Shell Nederland, thans toezichthouder en commissaris bij diverse vennootschappen.

De CFO Community van Alex van Groningen blijft werken aan vernieuwing. Zo is onlangs ook de procedure rond de bepaling van welke CFO(‘s) een award krijgen toegekend onder de loep genomen. Tjero Zomer licht toe wat de vernieuwingen inhouden.

Tjero, de jury heeft zich gebogen over de awardprocedure en enkele verbeterdoelen vastgesteld. Welke zijn dat?  
”Allereerst willen we nog meer transparantie over het proces waarin bepaald wordt wie de award krijgt toegekend door de community. Dit interview maakt daar deel van uit, maar we gaan nog veel meer doen om de transparantie te vergroten. Ten tweede willen we de CFO Community nog nauwer betrekken bij het selecteren van de longlist, waaruit de te onderscheiden CFO’s worden geselecteerd. Tot slot willen we de impact van de CFO Award binnen de CFO Community verder vergroten evenals de zichtbaarheid naar buiten toe. Deze doelen hebben invloed op zowel de criteria als de procedure.”

Criteria
De criteria van de CFO Award zijn als volgt. De CFO Award moet toegekend worden aan een CFO die gehonoreerd wordt voor een Special Achievement welke hij/zij heeft bereikt en die daarmee een voorbeeldfunctie vervult voor de CFO Community. De CFO Awards richten zich op organisaties uit de commerciële sector. De criteria zijn:
• CFO moet acties hebben gedaan die zijn uitgemond in een Special Achievement;
• CFO moet een wezenlijk aandeel hebben gehad in het behalen van de Achievement;
• CFO moet een rolmodel/voorbeeld zijn voor zijn/haar peers. Hij/zij zal herkenbaar moeten zijn voor de community en een duidelijke visie hebben op het vakgebied.

Gezocht: een echte game changer

De combinatie van zichtbare resultaten boeken en een rolmodel zijn voor peers zal het beste zichtbaar zijn bij een CFO die zich opstelt als echte ‘change agent’. En het bedrijf waarvoor hij werk een echte ‘game changer’. In deze tijd moeten bedrijven zich voortdurend aanpassen aan veranderende omgeving. Bedrijven zullen dus steeds hun strategie moeten aanpassen om hierin mee te gaan. Daar speelt de CFO een sleutelrol in.”

Wat betekent dat dan voor de rol van de CFO?
“Dat betekent vooral dat die CFO oog heeft voor verandering en verandering op de agenda zet. De CFO die als change agent gekenmerkt wordt, stelt voortdurend vragen over nieuwe ontwikkelingen en de veranderende omgeving. 3-D printing, wat betekent dat voor ons bedrijf? Niet alleen schudt de CFO zijn collega’s voortdurend wakker, hij onderbouwt trends met cijfers en stelt zijn of haar collega’s kritische vragen. De rol op deze manier vervullen, daarin zit echt de meerwaarde van de CFO. Daar zijn we naar op zoek.”

Ook impact is cruciaal. “Een CFO kan wel vol ideeën zitten, maar we gaan kijken of hij wel echt dingen voor elkaar heeft gekregen”, aldus Zomer. “Hoe groot is zijn invloed geweest op de doorgevoerde veranderingen? Verder is modern leiderschap belangrijk is onze assessment en blijven betrouwbaarheid en transparantie natuurlijk belangrijke criteria.”

Concluderend zal de onderscheidde CFO een echte enabler moeten zijn. “Een vaste koers varen was de norm. Nu is continue verandering de norm en zijn we dus kritisch ten opzichte van vasthouden aan bestaande modellen. De CFO die we zoeken is faciliterend ten opzichte van noodzakelijke veranderingen en legt geen roadblocks op. Het mooie aan de kenmerken die we zoeken bij toonaangevende CFO’s en hun bedrijven is dat ze voor de buitenwereld zichtbaar zijn.”

Procedure
Hoe gaan jullie het selectieproces dit jaar vormgeven?
Zomer: “Zoals ieder jaar zal CFO Magazine eerst met een longlist komen. Tussen 20 januari en 21 februari kunnen daar namen voor worden aangedragen. We vragen de community om met namen te komen, drie per persoon, en met een korte to-the-point onderbouwing. Alleen onderbouwde voordrachten worden meegenomen. De namen die het meeste voorkomen of degenen die ons met een onderbouwing kunnen overtuigen komen op de longlist te staan.”

“Zodra we de longlist hebben, gaat de jury naar een shortlist van vijf namen”, vervolgt Zomer. “Van deze vijf zal zowel hun CEO, commissaris als een fellow CFO gevraagd worden om hen te ranken op verschillende criteria. Bij de commissaris zal het zwaargewicht liggen op transparantie en betrouwbaarheid. Bij de ranking van de CEO ligt het zwaartepunt op impact. En van de fellow CFO – die hem of haar goed kent en in een vergelijkbare situatie zit – gaat het vooral om de change agent kwaliteiten. Zodra de vijf bekend zijn, zullen we deze bekend maken aan de community via CFO.nl. Van deze vijf zullen er twee een CFO Award krijgen toegekend. Wie dat zijn geworden, maken we tijdens CFO Day 2014 bekend.”

Wij verzoeken u vriendelijk uw suggesties te mailen aan Kevin Mottard, Community Manager CFO bij Alex van Groningen. Geef daarbij svp een korte, maar krachtige toelichting waarom de aangedragen kandidaat een CFO Award verdient.

Gerelateerde artikelen