5 stappen in het binden en boeien van toptalent

Toptalent onder financiële specialisten kunnen we op sommige punten vergelijken met topvoetballers. Altijd gedreven, scherp en ze gaan voor het hoogst haalbare doel. Wanneer voelen zij zich voor een langere tijd verbonden aan een organisatie? Vijf praktische tips om u te helpen in zowel de zoektocht naar talent, het realiseren van effectieve lange termijnrelaties het daarmee binden van toptalent.

1. Zorg voor een uitdagende leeromgeving met kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling

Tegenwoordig is alleen een goed salaris niet meer voldoende om medewerkers aan een organisatie te binden. Een omgeving die volop ontwikkelingsmogelijkheden biedt is dat, vooral voor de huidige generatie, des te meer. Een inspirerende omgeving waarin voldoende ruimte is voor innovatief denken en handelen draagt hieraan bij.

2. Maak (informeel) contact met de top mogelijk

Gezien de aard van het werk is inzicht in de (strategische) doelstellingen van organisaties noodzakelijk. Het informele circuit binnen organisaties brengt zowel kracht als risico met zich mee. Persoonlijke interne communicatie is van levensbelang in organisaties.

Zorg wat dat betreft voor een open deur-beleid. Op deze manier krijgt het financiële toptalent het gevoel dat hij betrokken wordt bij het hoogste niveau van de organisatie. Werken op dit niveau is een belangrijke voorwaarde om deze groep te binden.
####
3. Bied toptalent een grote mate van vrijheid in hun werk

Hoogopgeleide medewerkers zijn zeer goed in staat naar eigen inzicht te handelen, gezien hun achtergrond, kennis en niveau. Hoewel er uiteraard tussen de organisatie en de finance medewerker afspraken worden gemaakt over doelstellingen, heeft het echte toptalent de ruimte nodig om binnen afgesproken kaders naar eigen inzicht te handelen.

4. Werk met uitdagende taken en concrete mijlpalen

Toptalent is zo gedreven dat ze continu kritisch kijken naar hun persoonlijke doelstellingen. Maak het carrièrepad daarom inzichtelijk en realistisch. Door het afspreken van diverse mijlpalen, wordt het voor het toptalent concreet in welke fase van de functie hij zit en wordt de ontwikkeling duidelijk zichtbaar.

5. Maak integratie mogelijk tussen de unit Finance en de Business
Toptalent onder finance medewerkers streeft naar betrokkenheid met de business. Ze willen een combinatie zien tussen het eigen vakgebied en de business. En terecht, want juist de finance specialist heeft een sterk analytisch vermogen en door de aard van zijn werkzaamheden de beschikking over alle cijfers.

Dat is een combinatie die de business zeer goed van pas kan komen. Niet voor niets wordt op basis van financiële gegevens enerzijds een forecast gemaakt en anderzijds geevalueerd. Het toptalent in deze groep wil ervoor zorgen dat de gehele business hiervan kan profiteren.

Daarom is het van essentieel belang dat toptalent de gelegenheid krijgt om mee te denken op managementniveau en zo een waardevolle bijdrage kan leveren aan de business wanneer de juiste keuzes gemaakt moeten worden op strategisch en operationeel gebied.

Jan Leen ’t Jong, Managing Director bij Harvey Nash Nederland en Roland Steenvoorde, Managing Director International Executive Search bij Harvey Nash

Gerelateerde artikelen