Zorgen over snelle opkomst AI bij bestuurders grote bedrijven

Zeer sterke impact gevreesd op IT-afdelingen, klantenservice en productie.

Bestuurders van grote Nederlandse ondernemingen maken zich zorgen over de gevolgen van de snelle opmars van kunstmatige intelligentie (AI) in het bedrijfsleven. Dat blijkt uit onderzoek dat ING heeft laten uitvoeren.

  • 85% van topmanagers van grote Nederlandse ondernemingen verwacht een sterke impact van kunstmatige intelligentie …
  • … vooral op bedrijfsprocessen zoals IT (68%), klantenservice (41%) en productie (34%)
  • bijna twee derde ziet hogere beloningen als cruciaal voor het behouden van talent, zelfs als dit ten koste gaat van de winst
  • ondanks toenemende geopolitieke spanningen kijken de meeste bestuurders positief naar 2024 …
  • … waarbij 85% aangeeft optimistisch te zijn …
  • … wel voorzien zij problemen met toeleveringsketens en personeelsveiligheid als gevolg van de internationale conflicten

Van de ruim tweehonderd ondervraagde topmanagers zegt een overgrote meerderheid, 85 procent, een “sterke tot zeer sterke impact” van AI te verwachten op de bedrijfsprocessen. De veranderingen zullen zich vooral voordoen bij de IT-afdeling (68 procent), de klantenservice (41 procent) en de productie (34 procent), verwachten zij. Slechts een kleine minderheid van de bestuurders (6 procent) denkt dat de opkomst van AI op korte termijn al zal leiden tot banenverlies. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Verduurzaming van de bedrijfsvoering en het vasthouden van talent hebben momenteel de hoogste prioriteit voor de ondernemers. Bijna twee derde ziet hogere beloningen als het belangrijkste middel om talent te behouden, zelfs als dit ten koste van de winst gaat. De topmanagers verwachten dat het nieuwe kabinet voorrang geeft aan duurzaamheid, gevolgd door veiligheid en het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt.

Ondanks de recente internationale conflicten blijkt dat de meeste bestuurders positief vooruitkijken naar 2024. Een overgrote meerderheid (85 procent) zegt “optimistisch tot zeer optimistisch” te zijn over het nieuwe jaar. Eind 2022 was dit nog 81 procent. Toch verwachten bijna alle ondervraagden dat de toenemende geopolitieke spanningen problemen kunnen gaan veroorzaken met toeleveringsketens en de veiligheid van hun personeel. (ANP)


Lees meer over het gebruik van AI in bedrijven


 

Gerelateerde artikelen