Winstgroei private equity-onderneming hoger dan beursgenoteerde onderneming

fallback
Private equity-ondernemingen die het afgelopen jaar hun Europese portfolio-ondernemingen hebben verkocht, behaalden de afgelopen jaren een gemiddeld rendement van 81%. Dit is een van de uitkomsten van het tweede jaarlijkse onderzoek van Ernst & Young getiteld How Do Private Equity Investors Create Value?

In dit onderzoek is gekeken naar de prestaties en strategieën van private equity-bedrijven met de grootste exits in 2006. Het onderzoek was gericht op de honderd grootste exits in 2006 in zowel West-Europa als de Verenigde Staten.

‘Voor de private equity-bedrijven die in het afgelopen jaar hun investering hebben verkocht, was het een zeer lucratieve onderneming,’ aldus Toine van Laack, partner bij Ernst & Young. ‘Zij waren dankzij een verbetering van de prestaties van de portfolio-onderneming en goede marktomstandigheden in staat grote waardestijgingen te realiseren.’ Bijzonder winstgevend waren de investeringen in de energiebranche met een gemiddelde waardestijging van 72%, gevolgd door financiële dienstverleners (plus 59%). Een geringe groei liet detailhandel en levensmiddelenbranche zien met een gemiddelde waardestijging van 12%.

Private equity-ondernemingen realiseren sterke winstgroei
De jaarlijkse groei van de waarde van ondernemingen die in het eigendom waren van private equity overtrof de groei van vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen (in hetzelfde land, dezelfde branche en hetzelfde tijdsbestek) significant. In Europa lag het jaarlijkse groeipercentage van private equity portfolio ondernemingen op 23%, terwijl het groeipercentage van vergelijkbare beursgenoteerde onderneming op 15% lag.

Een reden voor de aanzienlijke waardevermeerdering van onderneming in eigendom van private equity ligt voornamelijk in het feit dat zij een hogere winstgroei realiseerden dan vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen. De EBITDA(1) van de onderzochte private equity portfolio ondernemingen steeg jaarlijkse met 15%. Deze winstgroei oversteeg de groei van vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen met 17%.

44% van de EBITDA stijging van de Europese onderneming werd gerealiseerd door autonome groei. Door middel van acquisities konden zij toegang krijgen tot nieuwe marken, hun productenportfolio vergroten en synergie realiseren. Dergelijke acquisities droegen met 22% bij aan EBITDA-stijging. 31% van de EBITDA-stijging is toe te rekenen aan kostenbesparingen.

Investeerders dagen management uit

De private equity investeerders voerden in de ondernemingsdoelstellingen duidelijke veranderingen door die bijvoorbeeld betrekking hadden op de ondernemingsplannen maar ook de ondernemingsleiding. Bij 68% van de onderzochte Europese ondernemingen werd in de ondernemingsleiding veranderingen doorgevoerd. De CEO werd in 45% van de gevallen in Europa vervangen. ‘De studie toont aan dat in een op de twee gevallen de bezem door het management wordt gehaald,’ aldus Van Laack.

Moeilijke tijden voor private equity
Hoewel recente ontwikkelingen op de kredietmarkt inmiddels een schaduw over de sector werpen, blijft Van Laack optimistisch over de vooruitzichten voor private equity. ‘De omstandigheden voor private equity-investeerders worden wel moeilijker. Door de recente verkrapping op de kredietmarkt wordt het ongetwijfeld lastiger een transactie te financieren. Onder dit soort omstandigheden ligt een meer conservatieve aanpak voor de hand, met een grotere behoefte aan due diligence vooraf. In Europa staat de sector onder meer voor de uitdaging om naast de secondary sales ook alternatieve exit routes te ontwikkelen’.

‘Toch zien de spelers op deze markt dit als een kortstondige terugval en gaan ze ervan uit dat het meer rationele klimaat zich in de loop van 2008 zal herstellen. Er bestaat een breed en diepgaand vertrouwen in het private equity-model, en ook de macro-economische vooruitzichten voor de lange termijn zijn gunstig,’ concludeert Van Laack.

Gerelateerde artikelen