Volgende miljardenflop komt eraan

Bij Defensie voegt nieuwe IT geen nieuwe waarde toe aan organisatie en mag leverancier aan het stuur staan. En bij u?

De adviezen die het BIT (Bureau ICT-toetsing van de overheid) ruim een jaar geleden aan het Ministerie van Defensie heeft gegeven zijn op belangrijke punten genegeerd. Blijft dat zo, dan dreigt de volgende IT-blunder voor de overheid, zo meldt BIT vandaag in het vervolgrapport.

Defensie was voortvarend gestart om de hele IT te vernieuwen, hard- en software. Hiervoor wil men nauw samenwerken met een externe partij. Inmiddels is het aantal bedrijven dat hieraan mee wil doen gereduceerd tot één, en het budget al in de miljarden. BIT ziet daarin een probleem, omdat dat “leidt tot een zeer grote, ondeelbare samenwerkingsovereenkomst met één consortium waarbij de infrastructuur leidend is in plaats van de waarde voor de organisatie.”

IT moet waarde creëren

Het oordeel is hard, maar actueel: Defensie “stuurt met de huidige aanpak onvoldoende op het creëren van waarde voor de eigen organisatie. Als het erop aankomt, heeft Defensie niet de juiste stuurmiddelen om prestaties van de leverancier af te dwingen. Ook lopen de kosten stevig op en is de financiële dekking nog niet volledig.”

De belangrijkste redenen voor het waarschuwende tweede advies zijn dat Defensie de risico’s onvoldoende heeft weten te reduceren sinds het vorige advies, en dat Defensie de kosten absoluut niet in de hand heeft. Het benodigde budget is in dat jaar tijd alweer substantieel gestegen, zonder dat het voldoende verklaard kan worden. Bovendien zullen ze zeer waarschijnlijk verder stijgen, omdat de mogelijkheden om onzekerheden en financiële risico’s te beheersen beperkt zijn.

Het BIT adviseert Defensie daarom om nogmaals wezenlijke aanpassingen door te voeren. Als dat niet mogelijk of haalbaar is, moet Defensie af zien van gunning.

Lees ook: Hoe datamigratie niet moet.

(bron: BIT)

Gerelateerde artikelen