Vertrouwen pensioenfondsen in nieuw stelsel daalt

De kosten zijn te hoog, data deugen niet en IT is ongeschikt

Het vertrouwen van pensioen in het nieuwe pensioenstelsel is gedaald. Nog steeds heeft bijna zestig procent vertrouwen in het nieuwe stelsel. Maar dat is wel ruim tien procent minder dan een jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder 42 pensioenfondsen.

  • administratiekosten niet omlaag maar omhoog
  • ICT mogelijk niet in staat nieuwe taken uit te voeren
  • twijfel of data volstaan om pensioenen te bepalen

Ruim driekwart van de pensioenfondsen gaat ervan uit dat de administratiekosten in het nieuwe pensioenstelsel gelijk zijn aan of zelfs hoger uitvallen dan in het oude stelsel. De communicatie rondom het nieuwe stelsel, de zorgplicht en de bijbehorende datakwaliteit zijn ook een bron van zorg.

Doelstellingen was van het nieuwe stelsel

Ruim driekwart van de bestuurders verwacht niet dat de administratiekosten in het nieuwe stelsel zullen dalen, terwijl dat juist één van de doelstellingen was van het nieuwe stelsel. Vooral tijdens de overgang zullen de kosten hoog zijn. Een derde denkt dat de administratiekosten ook daarna hoog zullen blijven.

Overheid, klanten, keten(partners) en rest van maatschappij verwachten dat bedrijven komende jaren duurzamer, sociaal bewuster en integer bestuurd worden. Vanwege een tekort aan kennis & kunde over de toepassing van deze uiteenlopende ESG-normen, staan bedrijven voor uitdagingen die alleen aangepakt kunnen worden door werknemers op te leiden en bedrijfsbestuurders te informeren en te trainen -al dan niet in de vertrouwde beslotenheid van een netwerk. NBA Opleidingen, Sijthoff Educatie en het Amsterdam Institute of Finance bieden hiervoor zowel ééndaagse als méérdaagse (online en locatie) trainingen, opleidingen en cursussen die door gerenommeerde docenten uit binnen en buitenland verzorgd worden. Meld uzelf of uw personeel daarom nu aan voor informatie over de vele mogelijkheden, zodat u de regelgeving en concurrentie voor blijft.

Kwaliteit van data

Ook de kwaliteit van data is een bron van zorg. Data zijn belangrijk om te garanderen dat elke deelnemer het juiste pensioen. Ruim een derde van de pensioenfondsen heeft nog geen plan van aanpak om de datakwaliteit te verbeteren.

Kwaliteit van ICT-systemen

Een meerderheid van de pensioenfondsen betwijfelt verder of de ICT-systemen de nieuwe taken op tijd aankunnen. En verder verloopt het overleg met de sociale partners nog niet overal vlekkeloos. Van de kleinste pensioenfondsen in dit onderzoek geeft zelfs 75 procent aan dat dit overleg niet naar wens verloopt.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen