Invoering nieuw pensioenstelsel in tijdnood

Onderzoek brengt zorgen van uitvoerders en IT-leveranciers in kaart.

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel wordt een race tegen de klok. Pensioenuitvoerders geven nu al aan dat de tijd wel erg krap is om de ingewikkelde monsterklus te klaren. Die waarschuwing van pensioenuitvoeringsorganisaties en een aantal softwareleveranciers staat in een onderzoek naar de pensioensector door adviesbureau Eraneos, schrijft het AD.

Eerder dit jaar nam het parlement de Wet toekomst pensioenen (WTP) aan, die het nieuwe pensioenstelsel regelt. De belangrijkste verandering is dat deelnemers voortaan een persoonlijk pensioenpotje krijgen. Daarnaast is de uitkering niet langer gegarandeerd in het nieuwe stelsel. Werknemers en werkgevers betalen straks een vaste premie en de hoogte van het pensioen wordt bepaald door de rendementen op de belegde premie.

“Het heeft al lang geduurd voor de wet is aangenomen”, aldus Arno IJmker, partner bij Eraneos. “En nu moeten vakbonden en werkgevers beslissen hoe ze overgaan naar het nieuwe stelsel.” Daar hebben ze tot eind volgend jaar voor gekregen van de minister. Maar het liefst nemen sociale partners al eerder dat besluit. Hoe langer ze wachten hoe moeilijker het wordt voor de pensioenuitvoeringsorganisaties om op tijd klaar te zijn, waarschuwt IJmker.

(ANP)

Gerelateerde artikelen