KPI’s die niet werken #9 – Financieel gedreven of toch liever kwaliteit van zorg?

In deze rubriek deelt performance management-expert Peter Geelen voorbeelden van veelvoorkomende KPI's die niet werken en wat organisaties kunnen doen om ze wél te laten werken.

Om goede zorg te kunnen bieden is er in de langdurige zorg veel aandacht voor een goede afstemming tussen de individuele zorgvraag van de cliënt en die de woongroep. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de zorgzwaarte van cliënten en benodigde kennis van de zorgverleners. Daarbij zijn aansluiting van de cliënt met de medebewoners en specifieke woonwensen, zoals afstand naar de dagbesteding, relevante afwegingen. Zorgteams kampen echter steeds meer met financiële druk. 

Om financieel gezond te kunnen zijn, is een hoge bezettingsgraad van woongroepen van belang. Wanneer een woongroep langdurig een of meerdere lege zorgplekken heeft, neemt de druk toe en ontstaat de neiging om alleen te gaan sturen op bezettingsgraad. Het gevolg hiervan is dat cliënten in woongroepen worden geplaatst die niet goed aansluiten bij hun zorgvraag en medewerkers worden geconfronteerd met cliënten die ze niet optimaal kunnen bedienen. 

Voor zowel cliënt als medewerker zijn de gevolgen legio: minder aandacht en tijd voor de cliënt, verhoogt risico op fouten, stijging van werkdruk, toename van het aantal cliënt-incidenten, verminderde sfeer in de woongroep en irritaties in de onderlinge samenwerking van het zorgteam.

Hoe dan wel:
•    Stuur op een gebalanceerde set van KPI’s in waarin evenredig aandacht is voor:
–    het bieden van goede zorg voor cliënten;
–    een professionele en fijne werksfeer voor de medewerkers;
–    en een financieel gezonde bedrijfsvoering.
•    Voorkom eenzijdig sturen door alle organisatieonderdelen medeverantwoordelijk te maken voor de totale set aan KPI’s
__________________________________________________________________
Voer een Performance Management systeem van wereldklasse in
Verbeter de aansturing van uw business, optimaliseer processen, verhoog het serviceniveau en verlaag faalkosten.Volg de cursus Integraal Performance Management. Ontvang talloze tips en vermijd de valkuilen bij de implementatie van integraal Performance Management. Meld u direct aan. 
__________________________________________________________________

Voorkom eiland-denken met KPI’s die wél werken
Organisaties kunnen nog beter presteren en kritische prestatie indicatoren (KPI’s) kunnen daarbij helpen. Helaas doen deze KPI’s zelden wat ze beloven. Verkeerd toegepaste KPI’s leiden dikwijls tot eiland-denken met soms grote gevolgen voor de klant en de organisatie zelf. Uw klanten delen deze slechte en goede ervaringen. Op Internet gaat dit als een lopend vuurtje. In het boek ‘KPI’s die wél werken’ wordt een lans gebroken om eiland-denken binnen organisaties te voorkomen en KPI’s zo in te zetten dat medewerkers en afdelingen wel goed samenwerken. Uw organisatie presteert daadwerkelijk beter. De klant is niet meer de dupe en merkt het verschil. 

In deze rubriek delen we goede en slechte voorbeelden uit de praktijk. Voorbeelden waarvan uw organisatie kan profiteren. Voorbeelden die u ook zelf mag aandragen via peter.geelen@ipmpartners.nl en, indien we uw voorbeeld plaatsen, ontvangt u het boek van Peter Geelen, i.s.m. Luc van Sas – KPI’s die wél werken.

Lees verder:

KPI’s die niet werken #1 – DSO op orde. Net promotor score nul!
KPI’s die niet werken #2 – Over de schutting: ik haal mijn bonus toch wel!
KPI’s die niet werken #3 – Voor niets naar de winkel
KPI’s die niet werken #4 – Cash is king of toch niet?
KPI’s die niet werken #5 – Vol = Vol?
KPI’s die niet werken #6 – Farewell Wells Fargo?
KPI’s die niet werken #7 – Slimme meters maar geen slimme processen
KPI’s die niet werken #8 – Goed bedoeld van het goede doel?
KPI’s die wél werken: stel klantketens centraal voor effectieve sturing

Gerelateerde artikelen