In control met tax control

Focus belastingdienst uitgebreid: hoe je onderneming te beschermen tegen fiscaal gokken.

Een serie blogs over de fiscale praktijk.

Elke onderneming probeert haar risico’s zoveel als mogelijk te beperken. Daarbij weeg je het risico af tegen de gewenste zekerheid en bepaal je wat nodig is om deze zekerheid te bereiken. Deze afweging wordt ook binnen ondernemingen gemaakt als het gaat om het beheersen van financiële risico’s. In de praktijk blijkt dat er bij deze financiële risicobeheersing vaak niet naar fiscale risico’s wordt gekeken. En dat is vreemd.

Door Hugo Everaerd. Hij is tax partner Amsterdam en lid raad van bestuur van Crowe Foederer.

Fiscale risico’s kunnen namelijk een zeer grote impact hebben indien deze zich manifesteren. Door de steeds meer risicogerichte aanpak van de belastingdienst in haar toezicht zal het belang van een goede fiscale risicobeheersing (tax control) alleen nog maar toenemen.

Focus vanuit de belastingdienst uitgebreid

De belastingdienst gaat de komende jaren haar toezicht steeds meer risicogericht uitvoeren. Dat betekent dat het toezicht vooral dáár gaat worden ingezet waar de kans op correcties het grootste is. En dat is bij ondernemingen die fiscaal niet in control zijn, ongeacht de omvang. Dus ook kleine en middelgrote organisaties komen in scope. De aanpak die de belastingdienst hanteert bij haar onderzoeken is vastgelegd in de ‘Controle Aanpak Belastingdienst’. Hierin wordt onder andere ook de uitvoering van de geldsteekproef beschreven.

Uitvoering van de steekproef

De steekproef die de belastingdienst uitvoert is gebaseerd op een wetenschappelijk algemeen aanvaarde methode, die ook door ons hoogste rechtscollege op aanvaardbaarheid is getoetst en (onder voorwaarden) akkoord is bevonden. Daarbij worden uit de vele euro’s die omgaan in de onderneming enkele representatieve euro’s aangewezen en onderzocht op de (fiscale) verwerking in de administratie. Hierbij hanteert de fiscus een nul-fouten benadering. Immers, aangiften worden door ondertekening (fysiek/digitaal) ingediend met de verklaring dat deze “duidelijk, stellig en zonder voorbehoud” zijn ingediend. Bedacht moet daarbij worden dat een fout, hoe gering het financiële belang daarvan ook is, door de steekproefmethodiek tot grote financiële consequenties kan leiden. Een representatieve Euro die fout wordt bevonden maakt dat het gehele interval waaruit die euro afkomstig is, onjuist is. Naast het feit dat een fikse naheffing over meerdere jaren kan worden geëxtrapoleerd én verhoogd met boetes en belastingrente, is er vaak ook sprake van gevolgschade in de vorm van imagoschade, verminderd vertrouwen van stakeholders en invloed op de relatie met de fiscus. De bewijslast dat de rest van de transacties wél juist verwerkt is ligt bij de belastingplichtige. En in de praktijk blijkt dat die bewijslast vrijwel onmogelijk te dragen is, tenzij je een Tax Control Framework hebt.

Tax control framework als verzekering met toegevoegde waarde

Een Tax Control Framework is een samenhangend geheel van fiscale processen, risico-analyse en beheersmaatregelen die je in staat stellen om met een bepaalde mate van zekerheid een juiste aangifte in te dienen voor elke belastingsoort. Juist, omdat het Tax Control Framework de borging van processen garandeert. Als het Tax Control Framework goed is ingericht dan ben je in staat om een fout die uit een steekproef naar voren komt te duiden: systeemfout of menselijke fout, incident of repeterend. Daarnaast kun je gemakkelijker voldoen aan de bewijslast: een Tax Control Framework houdt namelijk ook in dat je regelmatig gestructureerd checkt of beheersmaatregelen nog steeds werken.

Het opzetten en onderhouden van een Tax Control Framework biedt naast meer zekerheid óók meer inzicht in fiscale kansen omdat processen beter gestructureerd worden ingericht. En helpt bij een betere besluitvorming omdat ook fiscale aspecten inzichtelijk zijn. Bovendien tilt het de financiële organisatie naar een hoger professioneel niveau. Als je dan ook nog eens bedenkt dat veel maatregelen die de onderneming al heeft genomen op financieel gebied vaak met kleine aanpassingen al geschikt zijn voor een Tax Control Framework, dan is het inrichten van hiervan eigenlijk een no-brainer. Zekerheid met toegevoegde waarde is in dit geval beter dan gokken!

De blogs in deze serie:

(foto: Patryk Grądys, Unsplash)

Gerelateerde artikelen