ASR naar Hoge Raad om vonnis over woekerpolissen

Klanten zijn wel degelijk gewaarschuwd en compensatie is al geboden.

Verzekeraar ASR stapt naar de Hoge Raad na een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag op dinsdag. Centraal in die zaak staan drie beleggingsverzekeringsproducten die in de periode tussen 1989 en 2004 werden aangeboden door Aegon, waarvan ASR onlangs de Nederlandse activiteiten overnam. De zaak is aangespannen door de vereniging Woekerpolis.nl.

  • ASR is het op een aantal punten fundamenteel oneens met de uitspraak van het hof
  • Beleggingsproducten waren volgens ASR helemaal niet gebrekkig
  • Klanten kregen de mogelijkheid om hun product kosteloos aan te passen of te beëindigen

ASR is na het bestuderen van de uitspraak “tot de conclusie gekomen dat zij het op fundamentele punten oneens is met de uitspraak van het hof”. Volgens de verzekeraar gaat de procedure “met name over de vraag of Aegon Nederland op bepaalde momenten voldoende informatie heeft verstrekt over de kosten en risicopremie die aan een beleggingsverzekering zijn verbonden”.

Kosten zijn aangepast

Volgens ASR heeft de rechter geoordeeld dat er “over (de hoogte van) bepaalde kostensoorten en de hoogte van de risicopremie geen overeenstemming was en/of onvoldoende informatie is verstrekt”. Maar volgens het gerechtshof zou er wel voldoende zijn gewaarschuwd voor risico’s van de producten, die bovendien niet gebrekkig waren.

Daarbij merkt ASR verder op dat klanten van zowel Aegon als ASR de afgelopen jaren zijn gecompenseerd. Ook zijn kosten aangepast en is er inmiddels meer transparantie. “Met diverse stichtingen zijn compensatieafspraken gemaakt. Klanten is de mogelijkheid geboden om hun product kosteloos aan te passen, te beëindigen of over te stappen naar een ander product. Daarmee zijn wat ASR betreft de kosten en de risicopremies naar een redelijk niveau gebracht en zijn grote stappen gezet om dit dossier te kunnen afronden.”

Niet meegenomen in het oordeel

Maar volgens ASR heeft het gerechtshof dat niet meegenomen in zijn oordeel. Ook is de uitspraak volgens de verzekeraar “niet in lijn met eerdere uitspraken die door rechtbanken en gerechtshoven zijn gedaan”.

De rechter wees de verzekeraar er echter wel op dat vergoedingen op zijn plaats zijn. Consumentenclaim, dat namens Woekerpolis.nl de procedure voert, laat in een korte reactie weten “teleurgesteld” te zijn in het besluit van ASR, omdat “gedupeerden nu nog langer op een vergoeding moeten wachten”.

De zogeheten woekerpolisaffaire speelde in 2006 op. Toen kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Dit bleek al sinds de jaren negentig het geval. Claimorganisaties proberen mogelijke gedupeerden sindsdien ertoe te bewegen om via de rechter schadevergoedingen te eisen bij verzekeraars.

Hoe de woekerpolissen ASR en NN in het nauw heeft gedreven