Driekwart incasso’s valt niet meer te innen

Driekwart incasso’s valt niet meer te innen
Sociale incasso als antwoord op schulden die steeds moeilijker te innen zijn.

Driekwart van de mensen met schulden kan die niet betalen. Slechts een kwart wil en kan wel betalen. Dat blijkt uit een analyse van gerechtsdeurwaarderskantoor GGN van de schulden bij 3,6 miljoen mensen. Er zijn 600.000 huishoudens waarvan zeker de helft bij meerdere schuldeisers openstaande vorderingen heeft. Dat is 7,6 procent van alle huishoudens. Slechts tien procent van deze groep is bekend bij organisaties voor schuldhulpverlening.

Volgens de analyse wil de grootste groep van de schuldenaren wel betalen, maar heeft zij hier hulp bij nodig. Slechts 1 procent van mensen met schulden kan wel betalen, maar wil dit niet. Incasso zou ervoor moeten zorgen dat deze betalingen toch gedaan worden.

Klassieke incasso

Volgens GGN is bij de overige schuldenaren de oude manier van werken niet meer voldoende. Deze klassieke incasso is een verdienmodel gericht op escalatie, door gerechtelijke maatregelen op te leggen. Met stijgende griffierechten werden de kosten voor consumenten – en dus de schulden – steeds hoger.

Dat is niet duurzaam en op de lange termijn zelfs een onhoudbare situatie, aldus GGN. Niet alleen voor deze individuen, maar ook voor de maatschappij is dat uiteindelijk ongewenst. GGN heeft er daarom voor gekozen om de aanpak van sociale incasso te volgen. Daarbij geldt een persoonlijke aanpak die ervoor moet zorgen dat mensen geholpen worden om te kunnen betalen.

Gerechtsdeurwaarderskantoren zijn hiervoor de aangewezen partij, stelt GGN. Zij staan als enige partij tussen de schuldeiser, schuldhulpverlening en schuldenaar in. Gerechtsdeurwaarders kunnen problematische schulden vroegtijdig signaleren.

Volgens GGN kan een mildere wijze van incasso helpen om de schulden weg te werken. Het betreft schuldenaren die door een misverstand of door nonchalance een schuld opbouwden. Ze hebben bijvoorbeeld een brief gemist of zijn verhuisd.

Link om te betalen

In deze gevallen helpt het om ze op te sporen en aan te sporen, stelt GGN. “Als je deze groep faciliteert met bijvoorbeeld een link om te betalen, dan worden de schulden voldaan”, aldus Wim van Limpt, CCO bij GGN. “En dan houd je nog 74 procent over. Dit zijn mensen die simpelweg niet kúnnen betalen, omdat zij over onvoldoende middelen beschikken. Of ze wel of niet willen betalen, is dan eigenlijk niet meer relevant. Wie niet kan, die kan dit niet. Ze hebben hulp nodig om te zorgen dat ze op de een of andere manier in een situatie komen waarin ze wel kunnen betalen.”

“In het verleden hadden gerechtsdeurwaarders weinig middelen om mensen met problematische schulden te helpen. Juist vanuit de werkvloer kwam er steeds meer vraag om hier verandering in te brengen, omdat deurwaarders zagen dat ze meer zouden kunnen betekenen voor deze mensen.”

Gerechtsdeurwaarders kunnen hun sociale rol beter bekleden door digitalisering in te zetten als een manier om persoonlijke aandacht te faciliteren, stelt GGN. Gerechtsdeurwaarders van GGN zijn voorzien van digitale hulpmiddelen zoals een programma dat de gerechtsdeurwaarder tijdens een huisbezoek inzicht geeft in een totaaloverzicht van alle openstaande vorderingen, het aantal schuldeisers en lopende regelingen.

Op basis van dit inzicht kan de gerechtsdeurwaarder samen met de klant bekijken hoe ze samen tot een oplossing kunnen komen voor de schulden. GGN streeft ernaar om het aantal gerechtelijk procedures te verlagen en te verschuiven naar de minnelijke fase.

Gerelateerde artikelen