Data ook bij banken nog niet op orde

DNB gaat banken aanspreken op omgang met data. Grootste winst te halen bij mensen zelf.

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is de omgang met alle binnen banken verzamelde gegevens nog te vaak niet op orde en dient de sector op dit vlak nog een slag te maken. De toezichthouder gaat financiële instellingen hier komende tijd nadrukkelijker op aanspreken.

Het komt bijvoorbeeld voor dat data bij de banken in verschillende systemen staan en nog niet goed gekoppeld worden. Daarnaast wil DNB in het bankentoezicht meer aandacht gaan besteden aan vragen als: waarvoor worden bepaalde data gebruikt? Wie heeft er toegang tot de gegevens en wat doet de bank eraan om de data te beveiligen?

Niet alleen banken worstelen met dit probleem. “De bottleneck zit in de acceptatie door alle betrokken partijen,” aldus Michel Jurgens, Group Controller bij CED, tijdens een eerdere bijeenkomst van het Controllers Netwerk. Soms worden bijvoorbeeld meerdere operationele systemen naast elkaar gebruikt, waaronder echt oude, omdat een klant die ook nog heeft: wat doe je dan?

Op de goede weg, maar nog veel te doen

DNB-directeur Frank Elderson heeft de indruk dat de banken inmiddels op de goede weg zijn met het doorlopen van dossiers en doorvoeren van verbeteringen in hun antiwitwasbeleid. “Maar er is nog wel veel tijd nodig”, benadrukt hij. Elderson wijst er ook op dat de banken achter de schermen werken aan mogelijkheden om samen witwassen tegen te gaan. Hij hoopt dat zo'n gezamenlijke aanpak het tegengaan van witwassen uiteindelijk efficiënter zal maken.

Banken hadden afgelopen jaren ook al te maken met toezicht op het vlak van data en bijvoorbeeld cybercrime. Maar DNB denkt dat het nodig is om hier meer op te letten: alles wat met data te maken heeft, speelt een steeds centralere rol en kan vrijwel alle bankdiensten raken. Marelle van Beerschoten, oprichter en eigenaar van Digital Shapers, waarschuwde eerder dat succes vooral afhangt van de mensen erachter: “Besteed voldoende aandacht aan medewerkers, om die mee te nemen in de digitalisering. Er is een grote groep medewerkers, die mist de aansluiting op hun niveau, terwijl ze wel waardevol waren en zijn voor de organisatie.”

(bron: ANP)
 

Gerelateerde artikelen