Dalende producentenprijzen nog niet zichtbaar in supermarkt

Consumenten betalen meer voor voedsel, producenten minder, meldt het CBS.

Producentenprijzen van voedingsmiddelen daalden in de eerste helft van 2023, terwijl Nederlandse consumenten juist meer voor hun boodschappen in de supermarkt moesten betalen. Veel voedingsmiddelenproducenten verwachten niet dat de prijzen de komende maanden zullen stijgen. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  • De prijzen van voedselproducenten daalden in de eerste helft van 2023 met 4,2 procent, terwijl de consumentenprijzen stegen met 3,7 procent.
  • Slechts 15 procent van de voedingsmiddelenproducenten verwacht een prijsstijging in de komende maanden, terwijl dat begin dit jaar nog meer dan de helft was.
  • De consumentenprijzen volgen meestal met vertraging de producentenprijzen, maar het is onzeker of dat nu ook zal gebeuren.

De prijzen van voedselproducenten waren in juli 4,2 procent lager dan in januari, maar consumentenprijzen stegen met 3,7 procent. Slechts 15 procent van de producenten denkt dat de prijzen de komende maanden stijgen, terwijl dat begin dit jaar nog meer dan de helft van de voedingsmiddelenproducenten was.

De consumentenprijzen volgen over het algemeen met de nodige vertraging de producentenprijzen, bijvoorbeeld door langlopende contracten tussen supermarkten en fabrikanten. Als dat zo is, zou het betekenen dat de consumentenprijzen over een aantal maanden ook omlaag gaan, in navolging van de producentenprijzen. Volgens econoom Peter Hein van Mulligen van het CBS is het de grote vraag of dat gaat gebeuren. “Het is goed mogelijk dat stagnatie of daling van de consumentenprijzen gaat plaatsvinden, maar er is geen garantie dat dat over een paar maanden gebeurt.”

In verhouding bleven de supermarktprijzen lang op hetzelfde niveau. Pas eind 2021 werden de prijzen hoger en die stijging zet dus nog steeds door. Voor producenten zette de prijsstijging, die samenhangt met de prijzen van voedsel op de wereldmarkt, al in oktober 2021 in. Sinds dit jaar dalen die weer. Van Mulligen geeft aan dat dat komt doordat producentenprijzen sterker fluctueren dan consumentenprijzen.

De producentenprijzen van zuivelproducten daalden het afgelopen jaar bijvoorbeeld sterk. Dat is nog niet te zien in een daling van de supermarktprijzen. Wel is de consumentenprijs van producten als yoghurt, kaas en melkdranken sinds februari gestabiliseerd.

Lees ook:

Producentenprijzen voeding daalden eerste halfjaar, consumentenprijzen niet
Supermarkten en producenten gaan harde prijsonderhandelingen tegemoet
Opeens is de inflatie verschrompeld tot 0,2 procent