Accountants cruciaal voor voedseltransitie

Prinses Viktoria de Bourbon de Parme
Rapportage "beïnvloedt op voorhand strategische bedrijfskeuzes." Prinses Viktoria de Bourbon de Parme.

Een serie blogs over de toekomst van de finance professional.

What gets measured gets done. Een gevleugelde uitspraak onder accountants die wel eens voor een doorbraak zou kunnen zorgen in de aankomende UN Food Systems Summit 2021. De VN onderkent de onmisbare rol van de private sector in deze transitie, maar weet ook dat die gestuurd wordt door investeerders die landbouw steeds risicovoller waarderen. Recent nog kondigden een aantal grootbanken aan om hun commodity trade financing activiteiten in te krimpen of zelfs te staken, wat desastreuze gevolgen kan hebben voor de voedselzekerheid.

Door Prinses Viktoria de Bourbon de Parme (foto boven), Lead Food and Agriculture Transformation abij de World Benchmarking Alliance, en Alain Mulder (foto onderaan), Senior Director Europe Operations bij IMA, de wereldwijde vereniging van finance professionals.

Het voedselsysteem is met zijn uitstoot, verspilling en monocultuur de grootste bijdrager aan klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, maar heeft ook oplossingen in handen. Vooral een verandering in het eetpatroon is drastisch noodzakelijk, niet alleen voor het milieu maar ook de volksgezondheid. Ons dieet is wereldwijd de grootste ziekmaker of het nu door ondervoeding, overvoeding of uitstoot komt. Waarom grijpen overheden dan niet een meer sturende rol?

De recente stemming in het Europees Parlement over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) was een teleurstelling voor de Groenen. Politici blijven meestal weg van dieet-sturende maatregelen zoals een suikertax, vettax, of zouttax. En zo blijft het produceren van voedsel van slechte voedingskwaliteit en nadelige milieu effecten nog steeds het goedkoopste.

Het voedselsysteem is te complex zeggen analisten. Het strekt zich ver uit via wereldwijde operaties, value- en supply chains. Zelfs de meest doorgewinterde ESG modellen krijgen hier nauwelijks vat op, door een gebrek aan data die de verbanden kunnen blootleggen.

Standaarden redden

Een integrale set aan standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging kan hier een uitkomst bieden. De vijf belangrijkste mondiale standaarden kondigden recent aan samen te gaan werken aan een geïntegreerd raamwerk voor duurzaamheidsverslaglegging. Ook de vier grootste accountantsfirma’s deden een voorstel daartoe onder de vlag van het World Economic Forum.

Een eenduidige standaard biedt meer transparantie, meer vergelijkbare data en meer inzicht in bedrijfsrisico’s. Dit zou de complexiteit van de voedingsindustrie ontrafelen en investeringen in duurzame initiatieven stimuleren.

Initiatieven zoals de Food & Agriculture Benchmark van de World Benchmarking Alliance voeden dit verder door nu al dergelijke informatie bij bedrijven op te vragen om tot een beoordeling te komen van hun bijdragen aan het behalen van de SDG’s (de Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Door mondiale standaarden als bouwstenen te gebruiken wordt de extra last deels voorkomen.

Voor een gezonder, eerlijker en duurzamer voedsel & landbouw systeem ligt nu een grote kans voor Europa. De Europese Commissie werkt aan de herziening van de richtlijn niet-financiële rapportage – de NFRD (Non-Financial Reporting Directive). De consultatie is afgerond en het wetgevend voorstel wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd.

En daarvoor geldt: kom uit de silo’s! Zorg voor een eerlijke overgang voor boeren en verbindt alle puzzelstukken om de voedsel- en landbouwproblematiek echt systemisch op te lossen. Betrek hierbij ook de accountants als brenger van inzicht. Rapportage is niet iets dat pas aan het einde van een boekjaar relevant wordt, maar het beïnvloedt op voorhand strategische bedrijfskeuzes. Een oproep dus aan zowel het Parlement, de Europese Commissie als de VN, om accountants in deze processen mee te nemen.

Laat het niet aankomen op mosterd na de maaltijd!

De blogs in deze serie:

Lees ook: Hoe worden we niet overbodig? Andere vakgebieden nemen al rollen in finance over. Hoe stoppen we dat? Een wake up call van Christian Cuzick, voorzitter IMA.

(foto: IMA)

 

Gerelateerde artikelen