Datamanagement in financiële sector: van compliance gedreven naar strategische troef

Data als troef: Financiële dienstverleners staan voor de uitdaging van volledige integratie

Datamanagement wordt steeds belangrijker voor financiële dienstverleners. In de eerste plaats omdat het essentieel is voor de bedrijfsvoering, waarbij de strategische besluitvorming wordt gedaan op basis van data. Bovendien stellen toezichthouders steeds meer eisen aan datakwaliteit. Wet- en regelgevingen zoals CSRD en de Data Act zetten organisaties in heel Europa op scherp. De noodzaak om de dataorganisatie goed in te richten is daarom nog nooit zo groot geweest. Maar voordat financials volledig datagedreven opereren, moet er nog een hoop gebeuren. Zo blijkt uit een onderzoek van ITDS Business Consultants.

Volledige integratie van data

De noodzaak om binnen de financiële sector meer datagedreven te werken, is volgens ITDS – een Amsterdams adviesbureau werkzaam op het snijvlak tussen business en IT – niet meer een kwestie van voldoen aan minimale vereisten, maar een essentieel onderdeel van strategische bedrijfsvoering. In een recent gepubliceerd onderzoek dat zij uitvoerden bleek dat meeste financiële dienstverleners nog niet volledig datagedreven werken. In het onderzoek participeerden in totaal meer dan 30 financiële dienstverleners. Het gros van de respondenten geeft aan dat het fundament voor datamanagement is gelegd. Een stap in de goede richting, maar er zijn ook verbeterpunten. Zo blijkt onder andere dat 22% van de respondenten helemaal niet rapporteert over datamanagement en heeft 68% geen idee hoeveel data zij opslaan. Echter, om volledig datagedreven te werken moet de focus niet liggen op kleine verbeteringen, maar op een volledige integratie van data in de bedrijfsstrategie. Juist daar liggen de uitdagingen, alsmede de kansen.

Onbekend maar onbemind

Ronald Baan, data-expert en voorzitter van DAMA NL, stimuleert organisaties al jaren om hun gegevens en informatie beter te beheren. Hij herkent de worstelingen van de markt maar al te goed en is de aangewezen persoon om iets te zeggen over de onderzoeksresultaten van ITDS. Het viel hem tijdens zijn werkzaamheden ook al op dat de financiële sector nog weinig met datamanagement bezig is. Hoe kan het dat financials niet die extra stap zetten om data als troef in te zetten voor hun bedrijfsvoering? In de eerste instantie lijkt datamanagement veel bedrijven toch af te schrikken. Volgens Ronald is dat omdat mensen niet goed weten wat data betekent. “Het blijft natuurlijks iets abstracts en vaags, je kunt niet direct zien wat het oplevert. Er is weinig kennis over, en ook hier geldt: onbekend maakt onbemind.”

Daarnaast is de sector gewoon nog weinig met datamanagement bezig. Volgens Ronald doet niemand uit vrije wil aan datamanagement, zo lijkt het. “In andere branches doen bedrijven iets aan datamanagement omdat ze willen innoveren, maar de financiële sector is toch wat conservatiever; ze worden voornamelijk gedreven door verplichte transparantie en regelgeving.”


Incidenteel datagedreven

Dat nieuwe wet- en regelgeving de druk op datamanagement voor financiële dienstverleners ophoogt, wordt ook steeds duidelijker. Neem bijvoorbeeld de CSRD-richtlijnen. In 2021 werd aangekondigd dat deze wetgeving zijn intrede zou doen. CSRD vraagt om meer transparantie van bedrijven in Europa over ESG en doet dat door middel van rapportageverplichtingen. Hiervoor is effectief datamanagement van belang om gegevens nauwkeurig te verzamelen, te verwerken en om de kwaliteit van de gegevens te monitoren en te borgen. Dit jaar werd duidelijk dat de wet vanaf 2024 voor bijna 50.000 organisaties in Europa geldt. Nu, eind 2023, zijn financials ‘pas’ begonnen met de eerste voorbereidingen. Als datamanagement al eerder effectief werd ingezet binnen de organisatie, was er waarschijnlijk nu meer tijd overgebleven om te focussen op het doorvoeren van structurele veranderingen op het gebied van ESG.

Dit geldt ook voor de Data Act, een wetgeving geïntroduceerd door de Europese Commissie om een eerlijke toegang tot- en gebruik van data te bevorderen. De verordening moet obstakels wegnemen, transparantie en non-discriminatie waarborgen en het vertrouwen tussen partijen vergroten als het gaat om het delen van data. Een wetgeving die kansen biedt voor organisaties. Ze kunnen klanten bijvoorbeeld voorzien van een 360 graden klantbeeld, een persoonlijk productaanbod en een betere inschatting van risico’s. Customer centricity wordt door de Data Act nóg belangrijker, wat een concurrentiestrijd teweeg gaat brengen. Organisaties kunnen hier de vruchten van plukken, mits zij de datahuishouding op orde hebben.


Alles valt of staat met data

De noodzaak om datamanagement een vast onderdeel te maken van de bedrijfsstrategie is groter dan ooit. Door de invoering van wetgevingen zoals CSRD en de Data Act, zal volgens Ronald Baan de datawereld de komende jaren voor grote uitdagingen staan. Als je niet nu actie onderneemt, is de kans groot dat je de boot mist. “Wees erop voorbereid dat organisaties straks jouw data willen hebben. Ook dáárom moet je je datamanagement op orde hebben. En dat betekent niet alleen een degelijk bewaar- en opslagbeleid. Je moet laten zien dat je data van goede kwaliteit is, uit een betrouwbare bron komt en traceerbaar is.”

Dat is ook wat ITDS met dit onderzoek wil benadrukken. Met de inzichten die ze hebben opgedaan willen ze de markt inspireren. En zorgen dat datamanagement niet alleen reactief wordt opgepakt, maar onderdeel wordt van de strategie en bijdraagt als asset. Dit vraagt om de juiste organisatiestructuur, hoge datakwaliteit, slimme technologische toepassingen én continue aandacht vanuit de data-organisatie. Hierdoor kun je optimaal profiteren van de voordelen van data en hoef je je bij de volgende data uitvraag geen zorgen meer te maken. Ronald Baan weet het goed samen te vatten: ‘Het gaat een héél interessante tijd worden.’

Benieuwd naar het volledige onderzoek van ITDS en haar resultaten? Het onderzoek is zowel in print als online uitgegeven en te downloaden via deze link.

Het belang van datamanagement dringt steeds meer door in de financiële sector. Organisaties investeren in moderne IT-systemen, data-integratieplatforms en analytische tools. De inspanningen van de sector zijn duidelijk zichtbaar, maar er blijven ook nog veel kansen onbenut. Om meer inzicht te krijgen in de huidige situatie van de sector, heeft ITDS Business Consultants onderzoek gedaan naar het niveau van datamanagement. De resultaten geven reden tot actie.

Over ITDS  

ITDS Business Consultants is een toonaangevend adviesbureau voor financiële dienstverleners met meer dan 500 medewerkers in Nederland en Polen. Al meer dan vijfentwintig jaar werkt ITDS aan succesvolle strategische projecten voor de belangrijkste Nederlandse en internationale verzekeraars, banken en pensioenfondsen. De organisatie onderscheidt zich van haar concurrenten door niet alleen strategisch advies te geven, maar ook de verantwoordelijkheid te nemen voor de implementatie hiervan.

Deze cursus biedt praktische inzichten en tools om te voldoen aan Europese wetgeving en de impact op je organisatie te begrijpen. Leer verbeteringen in informatievoorziening aanbrengen en ontwikkel een datagedreven ESG-benadering. Werk aan relevante deliverables en pas de kennis direct toe in je eigen organisatie.

Gerelateerde artikelen