Aan de slag met CSRD

Een nieuw boek voor organisaties om zelf CSRD door te voeren.

De CSRD-regelgeving geldt vanaf 2025 voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers. Zij hebben dus nog een jaar om duurzaamheid door te voeren in hun beleid, acties, doelen en in de informatievoorziening. Als dat niet goed wordt geregeld heeft Finance & Control een probleem bij het opstellen van het duurzaamheidsverslag. Dat schrijft Fred Conijn in zijn boek ‘Aan de slag met CSRD’.

  • CFO’s en controllers moeten zich inzetten voor CSRD

Op 31 juli 2023 zijn de definitieve ESRS’s (European Sustainability Reporting Standards) gepubliceerd. Deze bevatten gedetailleerde richtlijnen vanuit de EU waaraan het duurzaamheidsverslag moet voldoen.

Externe inhuur voor CSRD-implementatie

Bij sommige organisaties worden externen ingehuurd om CSRD door te voeren. Dit reduceert de interne inspanning en doorlooptijd, maar resulteert in hogere out of pocket kosten. Bovendien missen ze hierdoor kansen op gedragsverandering om duurzamer te opereren, terwijl dat wel de bedoeling is. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Lees ook:


Zelf de CSRD-implementatie doen

Andere organisaties kiezen ervoor om wel zelf de regie te voeren, ook al vergt de interne beschikbaarheid en het opbouwen van deskundigheid een langere doorlooptijd. Veel CFO’s, controllers en financials hebben zich aangemeld voor cursussen. Zo vormen zij zich een beeld van de impact van CSRD en de ESRS’s. Medewerkers en deskundigen vormen een kernteam.

Belangrijkste vragen

In zijn boek stelt Conijn vragen die bedrijven zichzelf moeten stellen.

  • Welke data zijn nodig om te voldoen aan de CSRD vereisten?
  • Hoe ziet de keten eruit, waar begint die precies en waar stopt die?
  • Wat is de impact van de dubbele materialiteit op de scope?
  • Hoe wordt de reductie van broeikasuitstoot en energieverbruik onderdeel van het beleid, de sturing en acties op de werkvloer?
  • Waar kunnen we het beste mee beginnen en wat is een praktische aanpak?

Overheid, klanten, keten(partners) en rest van maatschappij verwachten dat bedrijven komende jaren duurzamer, sociaal bewuster en integer bestuurd worden. Vanwege een tekort aan kennis & kunde over de toepassing van deze uiteenlopende ESG-normen, staan bedrijven voor uitdagingen die alleen aangepakt kunnen worden door werknemers op te leiden en bedrijfsbestuurders te informeren en te trainen -al dan niet in de vertrouwde beslotenheid van een netwerk. NBA Opleidingen, Alex van Groningen en het Amsterdam Institute of Finance bieden hiervoor zowel ééndaagse als méérdaagse (online en locatie) trainingen, opleidingen en cursussen die door gerenommeerde docenten uit binnen en buitenland verzorgd worden. Meld uzelf of uw personeel daarom nu aan voor informatie over de vele mogelijkheden, zodat u de regelgeving en concurrentie voor blijft.


Gerelateerde artikelen