De KLM Klucht (1) 7 eisen voor KLM-redding

Coronasteun voor KLM? Zeven lessen uit de mislukte redding van ABN Amro in 2008.

Een serie blogs over Know Your Business: strategie & ondernemerschap.

BLOG – Op dit moment wordt er gesproken over de voorwaarden waaronder er massieve staatssteun aan KLM moet worden gegeven. Daarbij wordt er vooral gesproken over bonussen en andere financiële aspecten. De ervaring met de bailout van ABN Amro laat zien dat hele andere aspecten nog véél belangrijker zijn.

Door Tony de Bree. Hij is auteur van de bestsellers 'De scale-up blueprint' en 'Kan het vliegen? Van idee tot succesvolle startup'. Ook is hij sinds 1997 succesvol spotter van bedrijven als Amazon, Bol, ASML, IKEA en PayPal (in 2001). Hij is ICT-lid in RvC's en werkte bij ABN AMRO o.a. als projectleider CDD en global splitsingsmanager KYC.

In 2008 is er miljarden aan belastinggeld in onder andere ABN Amro gestoken. Twaalf jaar later is te zien wat het resultaat is, zoals in het nieuwe boek 'Staatsbank' beschreven: de staat is nog steeds grootaandeelhouder en de waarde van de resterende schuld is inmiddels dramatisch gedaald. Of dat geld ooit nog terugkomt, en tegen welke prijs, is nog maar de vraag.

Een van de redenen voor dat 'business-as-usual' gedrag van de top van de bank is dat de staat destijds onder leiding van Minister van Financiën Wouter Bos niet of nauwelijks voorwaarden heeft gesteld aan die massieve bailout, waardoor de problemen rond onder andere bonussen, witwassen en belastingontduiking nog steeds niet zijn opgelost en de bank op geen enkele wijze in haar gedrag een duurzame bank is geworden.

Daarom moeten de volgende voorwaarden worden gesteld aan massieve steun voor KLM:

  • Pas het bestaande business- en verdienmodel aan: veel minder kleine vluchten, die kunnen ook met de trein, en focus op hoogwaardige, duurzame, en winstgevende groei.
  • Benoem een echt onafhankelijk lid in de RvB.
  • Benoem echt onkreukbare leden van de RvC.
  • Leg strategische beslissingen verplicht voor aan het Ministerie van Financiën.
  • Pas het beloningsbeleid aan.
  • Betaal ordentelijk belasting in Nederland.
  • Betaal de lening terug met voorrang, dus nog vóór bankleningen.

Als je het zo bekijkt dient de KLM en ieder ander bedrijf dat grote bedragen van Hoekstra namens de belastingbetaler krijgt, dus gewoon onder curatele te worden gesteld. De KLM is de facto failliet en dient daarom hetzelfde behandeld te worden als iedere andere onderneming.

Op deze manier voorkom je wat er onder Wouter Bos is gebeurd: je geeft een hele grote zak geld aan een bank waar je een goede bekende benoemt (Gerrit Zalm) en voor de rest laat je het aan het betrokken bedrijf over wat er gebeurt. Het resultaat: het oude gedrag verandert niet en men gaat door met 'perverse prikkel' ondernemen in plaats van duurzaam ondernemen.

De KLM Klucht van 2020:

Lees ook de andere blogs van Tony de Bree: Will we survive?

Gerelateerde artikelen