Waarom het hele purchase to pay proces automatiseren?

20 oktober 2020
Easy Systems

Bij de afdeling Finance komen allerlei financiële gegevens voorbij. Dankzij al die beschikbare data kan Finance voorspellingen doen, wijzen op kansen en risico’s en daarmee de directie proactief van strategisch advies voorzien. Maar dan moet al die data wel goed te distribueren zijn. Het bijhouden van een Excel-sheet is niet meer voldoende.

Alleen door het automatiseren van diverse financiële processen kan Finance die unieke positie bemachtigen en als sparringpartner fungeren.

In deze whitepaper een uitleg van de voordelen van automatiseren van het hele proces en aan welke eisen een oplossing moet voldoen.

In deze whitepaper:

  1. Welke deelprocessen kun je automatiseren?
  2. Wat is purchase to pay?
  3. Voordelen van een geautomatiseerd proces
  4. Aan welke eisen moet een purchase to pay oplossing voldoen?
  5. Drie tips voor een succesvolle implementatie