De Euro staat op wankelen. Door de toegenomen onzekerheid op de markten zullen bedrijven hun solvabiliteit en cashpositie sterk in de gaten blijven houden. Kapitaalverstrekkers stellen steeds hogere eisen en tekorten in liquiditeit kunnen eerder voor problemen zorgen. Hoe gaan ondernemingen om met krapte op de kapitaalmarkt? Welke partijen zijn er actief en welke alternatieven voor bankfinanciering zijn er? Hoe kunnen bedrijven hun liquiditeits- en werkkapitaalpositie verbeteren? In dit dossier vindt u alle content die betrekking heeft op het managen van liquiditeit in volatiele markten.