Door de uitgifte van zorgobligaties financiert Het Adriano Huis haar nieuwe woonzorgvoorziening voor verstandelijk beperkten met een gedragsstoornis.

In samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport bouwt Het Adriano Huis aan een zelfstandige zorginstelling voor de kwetsbare groep die momenteel tussen wal en schip valt. Een gestapelde financiering maakt het zorgconcept mogelijk. Het laatste deel van de financiering, 500.000 euro, wordt gerealiseerd door het uitgeven van obligaties in combinatie met het NL Zorgobligatie keurmerk. Belangstellenden kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van dit zorginitiatief door de koop van obligaties met 5,5% rente en een groot maatschappelijk rendement.
 
Onvoldoende zorgopvang
Op dit moment is er een tekort aan geschikte behandel- of woonplekken voor mensen met een verstandelijk handicap en ernstige gedragsproblemen. Door een tekort aan professionals met een gedegen zorg achtergrond, tijdelijke invalskrachten past het bestaande zorgaanbod niet bij de problemen van deze specifieke doelgroep. Dit mede doordat de focus van zorginstellingen ligt op bedrijfsvoering in plaats van het leveren van goede zorg. Met behulp van intensieve begeleiding, 24 uurs intramurale zorg en het bieden van een stabiele woonomgeving geeft Het Adriano Huis hen een thuis. In de twintig appartementen die worden gerealiseerd, wordt volgens een nieuw zorgconcept perspectief geboden op een zelfstandig bestaan. 
 
Het zorgvastgoed initiatief komt tot stand in nauwe samenwerking met het Ministerie van VWZ, Stichting Pluryn en CZ Zorgkantoor. De zorg en inwoning wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De twee initiatiefnemers Gillissen en El-Khassim hebben de afgelopen twee jaar gemerkt dat het opzetten van een zorgconcept niet altijd even makkelijk is, zeker als dit niet onder een grote zorginstelling valt. Onafhankelijk opereren is cruciaal om niet gevangen te zitten in de huidige managementsystemen van de zorg. “Zorginstellingen zijn vaak gericht op het ‘beheersen van de problematiek’ van mensen. Wij willen het probleem aanpakken bij de oorzaak. Geen tijdelijke oplossing, maar een veilige en vertrouwde basis zodat echte relaties opgebouwd kunnen worden”, aldus El-Khassim. Daarom is gekozen voor een alternatieve financieringsvorm.
 
Beleggen middels obligaties
De uitgifte van zorgobligaties is de laatste stap in de gestapelde financiering die de bouw van Het Adriano Huis realiseert. Een bancaire lening met eerste hypotheek wordt gecombineerd met een achtergestelde lening vanuit zorgaanbieder Pluryn en een obligatielening. Aan de obligatiehouder wordt middels een tweede hypotheek zekerheid gegeven. De obligatie emissie van Het Adriano Huis wordt ondersteund door het maatschappelijk fundingplatform AndersFinancieren.
 
Het Adriano Huis geeft de emissie uit in combinatie met het NL Zorgobligatie keurmerk. Een keurmerk dat speciaal is ingericht voor het aantrekken van alternatieve financiering ten behoeve van zorgvastgoedontwikkelingen. “Nieuwe financieringsvormen in de zorg zijn hard nodig om vernieuwing in o.a. de geestelijke gezondheidszorg te kunnen verwezenlijken. Door te beleggen in zorgobligaties kun je als belegger een verschil maken.”, aldus Aad Koster, voorzitter van de Vereniging NL Zorgobligatie. Daarnaast ondersteunt het keurmerk (vernieuwende) zorgondernemers bij het aantrekken van kapitaal bij alternatieve financiers, van lokale burgers tot professionele beleggers, en biedt investeerders een solide belegging met een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement.