Weer meer overnames en fusies in Nederland

Het aantal fusies en overnames in Nederland is vorig jaar verder gestegen. In totaal waren er vorig jaar 714 transacties, berekende advies- en accountantsb

De totale som geld die met de samenvoegingen gepaard ging, daalde wel aanzienlijk. Zo waren alle transacties in 2016 nog 89 miljard euro waard, tegen 51 miljard euro vorig jaar. Dit verschil is toe te schrijven aan enkele grote deals in 2016, zoals de fusie tussen supermarktconcerns Ahold en Delhaize. Die bleven vorig jaar uit.

KPMG berekende dat er meer Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen komen dan andersom. Het verschil in die balans bedraagt 54 transacties. Bijna twee derde van alle buitenlandse kopers of fusiepartners komt uit de Europese Unie. Daarnaast komt 22 procent van de 'export' van bedrijven op het conto van Amerikaanse partijen.