De Verenigde Staten, Duitsland en China zijn de drie meest innovatieve landen ter wereld. Nederland staat op de twaalfde plaats. Het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen en samenwerking tussen bedrijven zijn in toenemende mate een voorwaarde voor innovatie.


Veelgenoemde obstakels van innovatie zijn gebrek aan vertrouwen, gebrek aan bescherming van intellectueel eigendom en angst voor het wegkapen van personeel. Ook overheidsbeleid en de kwaliteit van het onderwijs zijn voor organisaties reden tot zorg.

Dat blijkt uit de derde GE Global Innovation Barometer, een jaarlijks onderzoek naar de innovatiekracht van bedrijven. Het onderzoek is in opdracht van technologiebedrijf GE uitgevoerd onder ruim 3.000 leidinggevenden uit 25 landen. Alle respondenten zijn rechtstreeks betrokken bij de innovatiestrategie en het beslisproces van hun bedrijf.

De nummers één en twee op de ranglijst zijn gelijk aan vorig jaar. Net als toen noemt bijna een derde van de respondenten (35%) de Verenigde Staten als meest innovatief. Duitsland wordt door 15% genoemd; opvallend is dat Japan (11%), vorig jaar goed voor een derde plaats, voorbij is gestreefd door China (12%). Nederland is behoorlijk gestegen op de lijst: vorig jaar behaalde ons land de 23e plaats.


Bedrijven minder tevreden over overheidsbeleid
Met de Global Innovation Barometer onderzoekt GE ook de belangrijkste obstakels en stimulerende factoren voor innovatie. Uit het onderzoek komt naar voren dat bedrijven in het merendeel van de onderzochte landen negatiever zijn geworden over het beleid van de overheid in hun land. Zij maken zich zorgen over het effect dat regeringsbeleid heeft op het innovatieklimaat. Dit geldt met name voor Zweden, Israël, Turkije, Saoedi-Arabië en Canada.

Op de vraag op welke prioriteiten de overheid zich zou moeten richten om innovatie te stimuleren, worden onderwijs (50%), bestrijding van bureaucratie (48%) en bescherming van handelsgeheimen (41%) genoemd als het meest dringend.


Het juiste talent op de juiste plek
Creativiteit en technische expertise van het personeel wordt wereldwijd beschouwd als cruciale voorwaarde voor innovatie. Organisaties maken zich zorgen over het aantrekken en behouden van talent. Voor 81% van de organisaties is de aansluiting van het onderwijssysteem op de behoeften van het bedrijfsleven een van hun vier belangrijkste punten van zorg. Slechts de helft (55%) vindt dat universiteiten en scholen een sterk onderwijsmodel leveren voor de innovatieleiders van de toekomst. Ook ziet 41% het aantal beperkingen ten aanzien van buitenlands talent toenemen, wat een negatief effect heeft op de innovatiemogelijkheden van ondernemingen.


Nieuwe bedrijfsmodellen en samenwerking sleutel tot succes
Organisaties zien nieuwe bedrijfsmodellen, naast productinnovatie, in toenemende mate als de belangrijkste succesfactor van hun onderneming (52%). Met name in opkomende markten neemt samenwerking tussen bedrijven toe aan populariteit als middel om de concurrentiestrijd aan te gaan en meer omzet te genereren. Bijna negen op de tien (87%) respondenten zijn ervan overtuigd dat hun bedrijf succesvoller kan zijn op het gebied van innovatie door partnerschappen en samenwerking aan te gaan. Bijna zeven op de tien (68%) hebben daadwerkelijk een product in samenwerking met anderen ontwikkeld of verbeterd.

Duitsland, China, Brazilië en Zweden hebben de meeste ervaring met het opzetten van partnerschappen. De belangrijkste voordelen van samenwerking zien bedrijven in toegang tot nieuwe technologieën (79%) en markten (79%).

Ondanks erkenning van de kracht van samenwerking, zien leidinggevenden ook obstakels om partnerschappen aan te gaan. Gebrek aan geheimhouding of bescherming van intellectueel eigendom wordt door ruim zes op de tien (64%) genoemd. Andere veelgenoemde belemmeringen zijn een gebrek aan vertrouwen (47%) en de angst voor het wegkapen van talent (45%).


Veerkracht
“Innovators moeten veerkrachtig zijn, anders lopen ze het risico om achter te blijven,” zegt Beth Comstock, senior vice president en chief marketing officer bij GE. “Er is tegenwoordig voortdurend verandering en we zien dat leiders daarop reageren door groot in te zetten op ongewone innovatiemethoden om groei te bewerkstelligen. Bij GE onderzoeken we verschillende markten, partnerstructuren en bedrijfsmodellen – allemaal om nieuwe manieren te ontdekken om onze klanten beter van dienst te zijn en de grootste uitdagingen in de wereld tegemoet te treden.”

Bron: GE