Middelgrote en grote ondernemingen zijn wettelijk verplicht een jaarverslag in de jaarrekening op te nemen. De laatste jaren is het belang hiervan fors toegenomen. Door de kredietcrisis wordt de toekomstparagraaf in het jaarverslag nog belangrijker.

Via het jaarverslag brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken bij het bedrijf en het door haar gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Hierin staan alle belangrijke ontwikkelingen die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan.

De inhoud van het jaarverslag mag niet in strijd is met de jaarrekening. De jaarrekening bevat hoofdzakelijk financiële informatie over de resultaten gedurende het boekjaar en de situatie per balansdatum van de onderneming.

Het jaarverslag is bij uitstek geschikt om ook niet-financiële informatie te delen met de lezer. Vanuit concurrentieoverwegingen zijn kleinere ondernemingen terughoudender met de informatie. Vaak behandelen zij alleen de wettelijk verplichte onderwerpen.

In de huidige economische tijd wordt deze toekomstparagraaf nog belangrijker. Gebruikers van het jaarverslag focussen zich namelijk meer op de toekomstverwachtingen van het bestuur en hun plannen om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Ook banken kijken bij het aanvragen van bijvoorbeeld een lening naar eerder verschenen jaarverslagen en de daarin voorspelde toekomstverwachtingen.