"We weten wat het probleem is, we hebben een aantal oplossingen en we weten wat we moeten doen. Alleen we hebben excuses waarom we dingen niet doen." Liesbeth van Tongeren (directeur Greenpeace) legt bij de opening van het tiende Sustainability Congres uit dat het volgens haar in Nederland ontbreekt aan de ruggengraat en politieke wil om veranderingen echt door te zetten. Willem Vermeend vult aan: "Door de crisis worden er besparingen gedaan op duurzaamheid, het beleid dat nu wereldwijd gevoerd wordt, deugt niet."

“Er zijn veel goede voorbeelden die we zo kunnen overnemen, maar er wordt te veel nagedacht in dit land, en dat is jammer.” Willem Vermeend neemt een duidelijk standpunt in als het gaat om duurzaam beleid. “Belastingheffing werkt onvoldoende en averechts. Emissiehandel is geworden tot een speeltje van de financiële sector en de subsidieregeling in ons land is een goed voorbeeld van hoe het niet werkt.”

Volgens Vermeend moet de prioriteit komen te liggen bij verkeer, vervoer en elektriciteitscentrales. “Mobiliteit neemt niet af door belastingmaatregelen en daarom moeten we zelf met creatieve oplossingen komen. Bied mensen de mogelijkheid om over te stappen naar elektrisch vervoer of vervoer op waterstof. Geef investeerders subsidiezekerheid, dan weten ze gewoon twintig jaar lang wat ze krijgen en gaan ze investeren in duurzame oplossingen als wind- en zonne-energie.”

Ook Baptiest Coopmans (lid van de raad van bestuur van KPN) ziet kansen en geeft aan waar KPN door gedreven wordt: “We willen iets beters achterlaten voor onze kinderen en we realiseren ons dat het succes van Nederland, namelijk een duurzame maatschappij, ook het succes van KPN is. We zijn veranderd van een overheidsbedrijf in een technologiebedrijf en vinden dat ons logo moet staan voor duurzaamheid.” Een dergelijke ambitie is alleen waar te maken als een organisatie de medewerkers achter zich heeft staan. Coopmans: “We willen dingen doen waar onze mensen een warm hart van krijgen en thema’s oppakken die bij onze rol en commercie passen. We laten bijvoorbeeld steeds meer mensen niet tijd- en plaatsgebonden werken en bevorderen de sociale cohesie door medewerkers vrijwilligerswerk te laten doen.”

Piet Moerland (CEO Rabobank) geeft aan dat duurzaam ondernemen ook bij Rabobank op de agenda staat. “We willen onze medewerkers deelgenoot maken van wat er besproken wordt over duurzaamheid en van beslissingen die genomen worden. Zoals het stopzetten van financieringen aan de controversiële wapenhandel. We geloven in de heilzame werking van de dialoog. Vanuit die identiteit kunnen we echt een bijdrage leveren.”


INNOVEREN LOONT

In het World Forum Centre in Den Haag is de boodschap voor de ruim zevenhonderd bezoekers helder: het klimaat is aan het veranderen en daar moeten we met zijn allen op inhaken. Kansen grijpen om duurzamer te gaan ondernemen en inzien dat daar ook op kostenniveau winst te behalen valt. Thema’s die tijdens de ochtendsessies werden besproken zijn Cradle to Cradle, samenwerken voor duurzame oplossingen, duurzame food & agri en klimaatneutraal te werk gaan.

De ClimateNeutralGroup begeleidt al ruim zeven jaar bedrijven in het proces naar klimaatneutraal ondernemen en geeft advies over klimaatneutrale diensten en producten. René Toet (directeur): “Duurzaamheid biedt voor bedrijven enorme kansen. Een duurzaam beleid zorgt voor een positief imago, stimuleert innovatie en levert kostenbesparingen op.”

PricewaterhouseCoopers is een van de organisaties die gebruik hebben gemaakt van hun adviezen om zowel klimaatneutraal als budgetpositief te gaan worden. Erik Vis (Human Capital Manager) geeft hiervan een voorbeeld. “Bij PwC hebben we 3.200 leaseauto’s rijden. Na de inventarisatie van CNG zijn we ons bewust geworden van de uitstoot en de reductie die we daarin kunnen aanbrengen. We hanteren nu een klimaatneutrale leaseregeling voor ons hele wagenpark en verstrekken medewerkers een NS Business Card om het autogebruik te verminderen. We compenseren de volledige CO2- uitstoot voor alle zakelijk gereden kilometers en alle gemaakte treinkilometers. Dan heb je het over ruim 62 miljoen kilometer op jaarbasis.”

Deze aanpak heeft er onder meer toe geleid dat medewerkers van PwC zich bewust zijn geworden van hun rijgedrag en autokeuze en mede als gevolg daarvan is het werkelijke brandstofverbruik sterk gedaald. Ook bij SITA wordt nagedacht over het reduceren van de CO2-uitstoot en het tegengaan van de uitputting van grondstoffen. Charles de Klerk (directeur): “Afvalmanagement is de sleutel tot de circulaire economie. Wij intensiveren de recycling van bijvoorbeeld plastic, brengen afval opnieuw in de productieketen en halen hogere rendementen uit energieopwekking. Op het gebied van vervoer boeken we vooruitgang door over te stappen op hybride auto’s, biodiesel en waterstofmotoren. Het trainen van medewerkers in zuinig rijden en het leasen van auto’s met maximaal energieklasse C draagt ook bij aan een positievere CO2-footprint.”


ECOVALUE

Een bedrijf dat consumenten op een laagdrempelige manier bewust maakt van de mogelijkheid tot CO2-reductie is CheapTickets.nl. Bij het zoeken naar een vliegticket wordt op de website een ecovalue vermeld. Dit is een energielabel dat inzicht geeft in de gevlogen afstand en het aantal tussenstops. Lex Beins (directeur): “Hoe minder tussenstops er gemaakt worden, hoe beter voor het milieu. Wie dus een vlucht boekt met een A-label, weet zeker dat hij de milieuvriendelijkste route heeft gekozen.”

CheapTickets.nl is de eerste ticketaanbieder die vliegtuigpassagiers vanaf alle luchthavens ter wereld helpt een bewuste keuze te maken met behulp van dit energielabel. Voor wie nog verder wil gaan, biedt het bedrijf ook de mogelijkheid om een daadwerkelijke compensatie te betalen voor de gemaakte vliegmijlen. Beins gaat verder: “Bij het boeken wordt dan een extra bedrag gerekend om de CO2-uitstoot van de vlucht te compenseren. Hiervoor werken we samen met GreenSeat, dat de inkomsten gebruikt om te investeren in duurzame energieprojecten en voor de aanplant, bescherming en het beheer van bossen die CO2 opnemen naarmate ze ouder worden. Op dit moment kiest bijna 10 procent van de passagiers ervoor om te compenseren.”


DUURZAAM LEIDERSCHAP

Tussen de sessies door wordt er op de beursvloer druk gediscussieerd over de aangedragen concepten en ideeën. Ook wordt er regelmatig gespeculeerd over de uitkomsten van Kopenhagen. Aan het eind van deze beslissende klimaattop moet er namelijk een klimaatverdrag worden gepresenteerd dat in de komende jaren door de deelnemende landen wordt geratificeerd, met de verplichting om de doelstellingen te halen. Die doelstellingen zullen effect gaan hebben op de manier waarop er nu leiding wordt gegeven.

Een organisatie die zich nu al druk bezighoudt met duurzaam leidinggeven en die een van de middagsessies verzorgde, is Leaders for Nature, een actiegericht netwerk waar kennis wordt gedeeld met de huidige en toekomstige leiders. Daarbij ligt de nadruk op ecosystemen, het bevorderen van duurzaam ondernemen en leiderschap. Leaders for Nature brengt young professionals, middenmanagers, topmanagers en bestuursleden bij elkaar.

Sandra Geisler (manager Leaders for Nature): “Wij geloven dat mensen op ieder niveau invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop een organisatie duurzaam onderneemt. We trainen mensen om de confrontatie met grote uitdagingen aan te gaan en we motiveren om duurzaam denken tot kernactiviteit te maken. Met zijn allen moeten we doen wat er gedaan moet worden en verandering komt van individuen.” Daarbij geeft Geisler ook aan dat ‘learning on the job’ een goede manier is om successen te boeken. “Zo vroeg Philips zich af of er een pilot kon worden gedraaid voor een Cradle to Cradle-stofzuiger. Dat is gebeurd, en met succes.”

SAMEN VERANDEREN
Na de themasessies benadrukt ook Fay Hartog Levin, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, het belang van samenwerking en de kansen die duurzaam ondernemen met zich meebrengt. Daarbij geeft ze aan dat Amerika eerst verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn eigen footprint, zodat het daarna als voorbeeld kan dienen voor onder meer China. Eigenlijk geldt dat natuurlijk voor ieder land en iedere organisatie. En zoals Hartog Levin dat mooi zegt: “Put your money where your mouth is.” IBM is daar al jaren mee bezig is.

Allan Schurr (vicepresident strategie en ontwikkeling IBM): “Praten kost energie, iets gaan doen levert energie op.” Daarmee doelt Schurr onder andere op de drie fundamentele vermogens van IBM om end-to-end-oplossingen aan te bieden. Het ontwikkelen en leveren van oplossingen, beleid maken en bedachtzaam leiderschap voeren. Tevens gaat hij in op ontwikkelingen in de energiesector. Hij geeft aan dat de sector onder druk van de markt gaat veranderen.

“De vraag naar duurzamere vormen van energie wordt steeds groter. Daarbij wil de klant kunnen kiezen wie zijn aanbieder is en hoeveel hij voor energie betaalt.” Marc Cornelissen sluit de dag af met een presentatie over zijn missies naar de Noordpool, waarna iedere toehoorder nog dieper is doordrongen van de gevolgen van de klimaatverandering. Toch heeft Cornelissen ook een positieve boodschap: “Succesvol de crisis doorkomen en veranderen in een duurzame onderneming draait om keuzen maken, daadkracht tonen, samenwerken en aan de slag gaan.” Dat daardoor een ander klimaat mogelijk is, weet Piet Moerland (CEO Rabobank) mooi onder woorden te brengen: “We moeten allemaal druppels op de gloeiende plaat leggen, opdat het een oceaan wordt.”