Samenwerking MKB-Kredietcoach en online kredietverstrekker Spotcap

MKB-kredietcoach en online kredietverstrekker Spotcap hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om ondernemers in het MKB optimaal te kunnen ondersteunen bij werkkapitaalvraagstukken.

Door deze samenwerking kunnen ondernemers met een werkkapitaalvraagstuk een beroep doen op een gecertificeerde MKB-kredietcoach die er voor zorgt dat de juiste informatie en data worden aangeleverd bij Spotcap, waardoor de ondernemer na goedkeuring snel over het goedgekeurde werkkapitaal kan beschikken. Door het inschakelen van een gecertificeerde MKB-kredietcoach zijn de ondernemer en Spotcap er ook van verzekerd dat de ondernemer deskundig wordt begeleid bij het financieringstraject.
 
Jan Wietsma van MKB-kredietcoach: ‘Werkkapitaal is het meest voorkomende financieringsdoel voor ondernemers. Daarnaast zijn werkkapitaalvraagstukken vaak acuut. Spotcap is een FinTech-oplossing die het mogelijk maakt dat de ondernemer zijn werkkapitaalvraagstuk binnen 24 uur kan oplossen. Aangezien de MKB-kredietcoach in zijn rol als accountant in veel gevallen de door Spotcap gevraagde informatie al voorhanden heeft, kan hij die makkelijk en eenvoudig delen. Dat bespaart tijd en geld. De deskundigheid als MKB-kredietcoach wordt ingezet om zorg te dragen voor een goede begeleiding van de ondernemer die uitmondt in een kwalitatief hoge aanvraag, indien blijkt dat Spotcap de juiste oplossing is voor het werkkapitaalvraagstuk van de ondernemer.’

Kevin Vendel van Spotcap: ‘Wij hechten veel waarde aan samenwerking met accountants, omdat de accountant als ‘Trusted Advisor’ een belangrijke rol speelt in het aanleveren van correcte documentatie. De combinatie accountant / MKB-kredietcoach is extra waardevol omdat wij er dan ook op kunnen vertrouwen dat de ondernemer inhoudelijk goed wordt begeleid bij vraagstukken over financiering en bij het juiste financieringsloket uitkomt. De komende tijd gaan we in samenwerking met de MKB-kredietcoach bekijken hoe we onze dienstverlening nog verder kunnen optimaliseren.’

Daarnaast geven beiden aan dat de samenwerking ook goed past bij het onlangs door het ministerie van Economische Zaken opgestarte project FINK. Zowel Spotcap als MKB-kredietcoach zijn hierin partner. Dit project heeft tot doel het aanvraagproces van een financiering verder te standaardiseren en automatiseren.

Spotcap verstrekt kortlopende zakelijke kredieten tot €150.000 voor het midden- en kleinbedrijf en ZZP’ers met een maximale looptijd van 12 maanden, ter verruiming van het werkkapitaal of om investeringen te financieren die zich snel terugverdienen. Dankzij het innovatieve kredietanalysemodel, dat actuele bedrijfsgegevens en kredietwaardigheid beoordeelt, kan Spotcap binnen één werkdag krediet verstrekken tot 150.000 euro. Het FinTech-bedrijf is momenteel actief in Nederland, Spanje en Australië en het hoofdkantoor is gevestigd in Berlijn.