Wel NOW-steun aangevraagd, maar geen 'vaststelling'? Dan geen loonsubsidie.

Meer dan de helft van de bedrijven die vanwege corona loonsteun hebben aangevraagd tussen mei en maart vorig jaar, moet nog een 'vaststelling' aanvragen. Demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken drukt bedrijven op het hart de komende weken wel zo'n vaststelling aan te vragen, waarmee het subsidiebedrag wordt vastgesteld waar ze daadwerkelijk recht op hadden.

Als ondernemers de deadline niet halen, zet uitvoerder UWV de subsidie voor de betreffende periode op nul. Dat betekent dat die bedrijven hun voorschotten moeten terugbetalen.

Het gaat om loonsubsidie NOW die bedrijven vorig jaar tijdens de eerste ronde kregen. Deze ondernemers hebben die subsidie via voorschotten ontvangen. Afhankelijk van onder meer de daadwerkelijke omzetdaling in die periode kan de subsidie hoger of lager uitvallen dan verwacht. Een bedrijf moet dan geld terugbetalen, of krijgt juist een bedrag extra. Waar ondernemers eerst tot 31 maart hadden, is die deadline verschoven naar 31 oktober. Een verdere verschuiving van de deadline ziet Koolmees niet zitten.